Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Aktuálně - oba termíny jsou již zaplněny, přihlašování do klubu je ukončeno.

Aktuálně - níže je odkaz na závaznou příhlášku s termíny

Klub je určen pro žáky, kteří ve školním roce 2021/22 chodí do 3. - 5. ročníku. Cílem je rozvoj algoritmického myšlení žáků, kdy nejprve programují roboty unplug (na papír nakreslí příkazy, která roboti při pohybu načtou a vykonávají), později programují ve vývojovém prostředí Blockly.

Přihlášku, prosím, vyplňte i Vy, kteří jste se již předběžně přihlásili.

Při naplnění kapacity klubu (2 x 12 žáků) rozhoduje pořadí došlých přihlášek

Zde je odkaz na vyplnění závazné přihlášky