Vytisknout
Naše škola je zapojena do krajského projektu: 
IKAP_ Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375