Vytisknout
Zápis č.6 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 25.4.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Valčuhová, Nitschová, Zlámalová
- pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová, p.ředitel Vojáček

PROGRAM:

1.projednáno:
- zhodnocení školního večírku z 12.4.(JK)
- příspěvky na ŠVP na odměny dětem (PK)
- příspěvek na občerstvení dětem při Dni dětí (PK)
- příspěvek na výlet nejlepších sběračů starého papíru 2.5.(PV)
- příspěvek na dopravu účastníků soutěže McD´s Cup (PV)
- dar škole ve výši posledního sběru (žádost PV)
- odměny dětem na konci šk.roku

2.schváleno :
- výtěžek ze školního večírku 22.045,-Kč
- příspěvek na ŠVP 3.000,-Kč (3.tř. 50,-Kč/žáka)
- občerstvení na Den dětí 10,-Kč/žáka
- doprava do divadla 8.a 9.tř. 110žáků x 50,-Kč
- proplacení dopravy a vstupného do Aquaparku (sběrači papíru)
- propl.dopravy na turnaj McD´s Cup 1.600,-Kč
- jednomyslně odsouhlasen fin.dar škole ve výši posledního sběru (5/2013)
- proplacení 3.000,-Kč školní družině na rozlučkovou akci s dětmi
- vzhledem k dřívějšímu ukončení škol.roku (časové náročnosti) neschváleny
odměny třídám


Příští schůzka KRPŠ se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2013 v 17 hod.v Michalově.

 

Zapsala: Ol. Holzmannová