Vytisknout

Váženní zákonní zástupci, milí žáci

na základě rozhodnutí vlády se 4. ledna do škol vrací pouze žáci 1. a 2. ročníků. Berte prosím na vědomí následující informace. 
 
Výuka 
  • bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu hodin
  • během celého pobytu ve škole musí mít děti nasazenou roušku
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, budeme dle možností realizovat výuku ve venkovních prostorách
Stravování
  • žáci v prezenční výuce se budou stravovat ve školní jídelně od 11:30 - 13:30
  • žáci na distanční výuce si budou oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny a to od 13:00 - 13:45. Oběd dostanou do krabičky. Cena obědu se tím navýší o 7 Kč.  Všem žáků na distanční výuce byly obědy odhlášeny. Příhlašujte si obědy sami individuálně dle zájmu. 
Školní družina
  • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30
  • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven
Příchod do školy
  • škola bude přístupná pro děti, které chodí do družiny od 6:00 - 7:25
  • pro ostatní děti pak od 7:30
  • v šatně se dlouho nezdržujte, plynule přecházejte do tříd
Distanční výuka
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy