Vytisknout
Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 10. května bude vypadat následovně. 
 
Liché  týdny od 10. května
1. CS, 2. BS, 3. BS, 4. A, 5. S, 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A
 
Sudé týdny od 17. května
1.AB, 2.A, 3.A, 4.BS, 5.AB, 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S, 9.B, 9.S
 
Obědy budou přihlášeny všem dětem, které mají v daném týdnu prezenční výuku. Pokud vaše dítě nebude chodit do školy, odhlaste si je individuálně. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola je také povinna nabídnout péči i dětem 1. stupně, které nemají v daném týdnu prezenční výuku a  jejich zákonní zástupci jsou : 
 
 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 
Pokud o tuto službu budete mít zájem, ozvěte se ŘŠ co nejdříve - 606 786 286, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Testování žáků

Žáci 1. stupně budou testování jednou týdně antigenní metodou a to vždy první den pobytu ve škole - většinou tedy v pondělí

Žáci 2. stupně budou testování dvakrát týdně antigenní metodou a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

 
Testovat budeme antigenními testy singclean. Veškeré informace o testu pro rodiče a žáky naleznete v oranžových odkazech. 
Instruktážní video MŠMT naleznete zde
 
Pokud budete mít zájem absolvovat test se svým dítětem, napište tuto skutečnost vašemu TU. Budeme pro vás muset vyčlenit speciální místnost a tak dobře zvažte, jestli je vaše přítomnost u testování nutná. 
 
Potvrzení o negativním testu
Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testování. Žák (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 
Který  žák se testovat nemusí ?
ten, který prodělal v posledních 3 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 90 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy