Vytisknout

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


organizace školního roku 2021 - 2022 bude od 1. září vypadat následovně.

Zahájení školní docházky
2. - 9. ročníky - 1. září v 8:00 ve svých třídách. Pouze úvodní hodina, která bude končit 8:45.
1. ročníky - slavnostní zahájení a přivítání v 9:00 na venkovním hřišti, poté bude pokračovat první školní den informativní schůzkou ve třídách.

Testování žáků a nošení ochranných pomůcek
Všichni žáci 2. - 9. ročníků budou testování pomocí ATG testů a to v termínech 1.9, 6.9. a 9.9 ve svých kmenových třídách a to vždy první vyučovací hodinu. .
Žáci 1. ročníků se budou poprvé testovat až ve čtvrtek 2.9. a poté stejně jako ostatní žáci školy, tudíž 6.9. a 9.9.
Žáci si mohou donést svůj vlastní test, pokud nechtějí používat testy nakoupené státem. 

Všichni žáci jsou povinni nosit vhodnou ochranu úst při vstupu do školy a také ve společných prostorách. Ve třídách budou mít roušky sundané.

Pokud se žák nemusí testovat (14 dnů od druhé dávky očkování, prodělání nemoci v posledních 180 dnech), nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli a doložte potvrzení.
 
Provoz ŠD
Školní družina bude první školní den v provozu od 6:00 - 16:00, ostatní dny již běžně od 6:00 - 16:30.  Školní družinu zajišťujeme pro přihlášené žáky od 1. - 3. ročníku
 
Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy