Vytisknout

Žáci 8.C s paní učitelkou třídní se účastní letošního programu Dobro-druzi pořádaného nadací VIA v Praze. Jedná se o dobročinné akce. Žáci 8.C chtějí pomoci osmileté Nikolce Slezákové, která trpí vrozenou vadou kostí a má ptačí hrudník (deformace).

IMG_0532.jpg IMG_20181204_0001_1.jpg IMG_20181205_182032.jpg

O Nikolku se stará v současné době hlavně její babička, která s ní absolvuje mnohé léčebné procedury v Přerově, protože její maminka pracuje až do večera.
Tímto projektem chtějí žáci získat finanční příspěvek na co nejvíce hodin hipoterapie a na ozdravný pobyt Nikolky. Kromě výzev k dobrovolným příspěvkům budeme pořádat 10. 5. 2019 benefiční akci: „Hrou pro dobrou věc“, které se mohou účastnit rodinné dvojice a užít si spoustu zábavy a legrace. Žáci a jejich rodiče budou připravovat domácí pohoštění a výtěžek půjde na tento účet, na který můžete přispět i vy do 31.5.2019.
Žákům 8.C a zejména jejich rodičům se od prosince minulého roku podařilo získat velmi pěknou částku (velice děkujeme za to nadšení a práci!), ale chtěli bychom zapojit všechny žáky, jejich rodiče a pedagogy naší školy, aby pomoc Nikolce byla co největší. Dnem třídních schůzek 5.3.2019 vyhlašujeme týden dobrovolných příspěvků do kasičky u sborovny školy. Dále je možnost přispívat v hotovosti u třídních učitelů a navíc na výše uvedený účet na Darujme.cz. 
Pro většinu lidí je zdraví a rodina samozřejmou věcí, ale v tomto případě je to zatím opravdu jen snem. Podpořte lepší život osmileté holčičky