Vytisknout

Sport, hry a soutěže byly součástí 1. kurzu sportovní třídy 6.S v Čekyni .

Od 16.do 18.září žáci podstoupili vstupní sportovní testy, vytvořili si sportovní deník, naučili se základům sebeobrany a juda, sehráli přátelské zápasy v kopané se ZŠ Želatovská. Náročný sportovní program byl doplněn soutěžemi a hrami a nechyběla i noční prověrka odvahy. Děti se mezi sebou lépe poznali a sblížili se i s novou třídní učitelkou Nelou Žemlovou.

Náročné tři dny byly zakončeny vyhodnocením výsledků z testů a her.

Na 1.místě se umístil Petr Kopečný.

O druhé místo se podělili chlapci: Lukáš Vajda, Petr Suja, Vladimír Zapletal.

Třetí místo obsadili : Monika Vybíralová, Bára Gaďourková a chlapci Marek Šplíchal, Viktor Konupčík a Michal Sedlák.

„Jsem ráda, že jsem třídní těchto dětí. Věřím, že si budeme rozumět i když jsou mezi nimi velké rozdíly. Na kurzu jsme se poznali v mnohých vypjatých situacích a všechny jsme je zvládli. Děti bych nikdy tak rychle neprokoukla ve třídě, při vyučování. Děkuji za tuto možnost. Děti se snažili, plnili úkoly i když jim mnohdy daly fyzicky hodně zabrat. Příjemně mě překvapili a mám z nich radost."

třídní učitelka 6.S Mgr. Nela Žemlová