Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Od 4. do 16. listopadu se žáci naší školy již počtvrté zúčastnili mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. Letos soutěžilo 357 žáků naší školy a 50 z nich se zařadilo mezi úspěšné řešitele. V týdnu od 10. 12. do 14. 12. se naše škola v hodinách informatiky připojila k příbuznému mezinárodnímu projektu Hodina kódu.

Chcete znát detaily? Pak čtěte dál...

Hodina kódu

Hodina kódu (Hour of code) je celeosvětovou akcí probíhající v Týdnu informatiky (letos od 10. 12. do 14. 12.), která má za cíl bezbolestnou a poutavou formou přiblížit žákům programování a ukázat, že základy programování se opravdu může naučit každý.

Většina úloh je postavena na výuce programování pomocí bloků - takto se učí základy objektově orientovaného programování na mnoha univerzitách po celém světě. Této akce jsme se zúčastnili poprvé a hodnotím ji úspěšně. Žáci se do řešení úloh opravdu zakousli a mnozí díky tomu byli schopni v jedné hodině vyřešit celou sadu úloh a získat certifikát. K programování se žáci dostanou až v informatice v 9. třídě, kdy budou programovat taktéž pomocí bloků mobilní aplikace ve vývojovém prostředí MIT App Inventor

Bobřík informatiky

Zaměření soutěže

Žáci soutěží v těchto tematických oblastech:

 • algoritmizace a programování
 • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
 • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
 • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Výsledky soutěže

V kategoriích Kadet a Benjamin bylo možno získat maximálně 240 bodů, v kategorii Mini 192 bodů. Soutěže se letos zúčastnilo bezmála 80 tisíc žáků a studentů z celé naší republiky (letos jsme bohužel byli jedinou přerovskou "bobří školou" - viz. interaktivní mapa), úspěšnost z celorepublikového hlediska najdete v tabulce výše. Z naší školy se tedy soutěže zúčastnilo celkem 357 žáků a 50 z nich se stalo úspěšnými řešiteli:

Kategorie Mini

 1. 5. B Marie Piňosová 192, 5. S Pavlína Rybáříková 192
 2. 5. S Šimon Oulehla 180

Kategorie Benjamin

 1. 7. A Monika Páleníková 168
 2. 6. B Kristýna Chalupová 167
 3. 6. S Marie Rákosová 166

Kategorie Kadet

 1. 8. C Jakub Keiling 208
 2. 9. S Marie Vinklárková 204
 3. 9. A Tomáš Klimecký 200
Úspěšní řešitelé

Seznam úspěšných řešitelů naší školy

Závěrem...

A na závěr bych chtěl pogratulovat úspěšným řešitelů a poděkovat všem zúčastněným