Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Naše škola je zapojena do krajského projektu: 
Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II