Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Dne 1.11.2023 proběhl na naší škole první ročník akce s názvem “Halloweenská škola”. Světla potemněla, vzduch provoněla vůně svíček a perníkového koření, chodbami zazněla tajuplná hudba a celá škola se zahalila do sváteční atmosféry svátku všech svatých.

Dne 2.11.2023 se žáci z redakce školního časopisu zúčastnili semináře zaměřeného na žurnalistiku a novinářskou etiku, který pořádal Mgr. Miroslav Libicher a další dva jeho kolegové z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filosofické fakultě v Olomouci. 

Děti se dozvěděly něco o tom, jak by měl vypadat časopis, jak vybrat titulek, aby byl poutavý, jak správně napsat recenzi a jiné odborné záležitosti. Přednášku hodnotily kladně, jako přínosnou pro jejich práci v redakci školního časopisu.

Mezi školní aktivity, které se těší u našich žáků velké oblibě, patří workshopy zaměřené na gastronomii. Pod vedením zkušených profesionálů se žáci mohou nejen dozvědět nepřeberné množství nových informací, ale hlavně si vše prakticky vyzkoušet.

V průběhu školního roku probíhá několik workshopů ve spolupráci se Střední školou gastronomie a služeb Přerov. V několika lekcích si žáci naší školy mohou vyzkoušet pod vedením mistrů odborného výcviku techniky pečení, zdobení a přípravy studené kuchyně v prostorách střední školy.

Žáci 8.B si napekli a ozdobili zákusky s halloweenskou tématikou a v dalším workshopu si připravili některé pochutiny ze studené kuchyně.

Na fotografie se můžete podívat na tomto odkazu.

Dne 26. 9. 2023 se všichni žáci 7. tříd zúčastnili akce, kterou pořádala kroměřížská knihovna - Evropský den jazyků. Tento den se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. 

Lektoři pro žáky tentokrát připravili program ve španělštině a rozšířili jej i o neméně zajímavou čínštinu. Všichni se seznámili s kulturními odlišnostmi daných zemí, naučili se užitečná slovíčka a v čínštině i některé znaky. Akce byla vydařená, žáci se dozvěděli nové a užitečné informace.

V týdnu od 18. - 22.9.2023 proběhly na táboře v Čekyni adaptační kurzy 6. tříd. Žáci společně sportovali, tancovali na diskotéce a spolupracovali při noční hře v lese a dalších týmových aktivitách.

V týdnu od 18.9. - 22.9. se naš škola zapojí do kampaně - Pěšky do školy

Smyslem akce je především upozornit na dopravní zátěž před školou a podpořit děti a případně i pedagogy v pravidelném zdravém pohybu. 

Do akce se zapojí 8 tříd prvního stupně a 6 tříd druhého stupně. 

Věříme, že se akce povede. 

Michal Pospíšil, ředitel školy

Výsledky a bodové zisky jednotlivých tříd naleznete zde

Nejvíce bodů získala tato trojice tříd : 9.B, 8.A a 7.C

V letošním školním roce, stejně jako v minulých letech, se v měsíci lednu, únoru, březnu a dubnu utkaly družstva z jednotlivých přerovských škol a okolí v „Turnaji minivolejbalových přípravek“. My jsme se turnajů také zúčastnili s velice pěknými výsledky. Někdy se daří více, někdy zase méně, ale ceníme si přístupu všech našich hráčů a hráček při přípravě na turnaje i při samotné hře, kdy trošku hraje roli i stres. Chtěla bych moc poděkovat našim dětem, jak bojovaly na všech čtyřech turnajích a dosáhly nejednou skvělých výsledků. Hned v prvním kole v lednu získali Jirka Zamazal a Dan Vybíral ze 4. A 1. místo v oranžovém minivolejbale a děvčata Sofie Kleinová a Nell Čecháková ze 2.S také 1. místo ve žlutém minivolejbale. I ostatní děti se snažily a získaly 6., 9., 16. a 18. místo ve starší kategorii a ještě 7. a 18. místo v mladší kategorii z celkového počtu 28 družstev v obou kategoriích.

V pondělí 26.6.2023 se konal tradiční sportovní den pro 2. stupeň v Kozlovicích. Fotky z akce naleznete zde a video přiblíží pohodovou atmosféru za krásného slunečného počasí.