Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. - 16. 6. 2021: Fotografování tříd

17. 6. 2021 od 16:15, školní zahrada: Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci, 

berte prosím na vědomí, že od 8. března bude ve škole povinnost nosit následující ochranné prostředky dýchacích cest

  • respirátor nebo obdobný prostředek
  • zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek

Žádám tímto všechny rodiče, aby v rámci svých možností zvolili co nejkvalitnější ochranný prostředek dýchacích cest pro své děti. Jde přece jen o jejich zdraví a také zdraví všech pracovníků školy. 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Ani v letošním roce jsme nevynechali tradiční kulturně-sportovní seznamovací akci pro žáky 6. ročníků. Za vynikající spolupráce s žáky 9. tříd jsme připravili pestrý program plný sportu, zábavy a především spolupráce. 

Od pondělí 20. června do čtvrtku 23. června probíhala rozloučení postupně se všemi 9. ročníky naší školy. Každá třída přistoupila k této speciální akci po svém. Vzhledem k tomu, že jsem se účastnil všech 4 setkání, věřím, že splnila svůj účel – rozloučit se s pedagogy a svými spolužáky.

Fotogalerie po jednotlivých třídách naleznete zde.

9.A, 9.B, 9.C, 9.S

Děkuji všem žákům a učitelům za hladký průběh všech 4 setkání.

V současné  chvíli zastavujeme přijímání žádostí o přestup žáků do budoucích šestých tříd z kapacitních důvodů.

Děkujeme za pochopení

Ve čtvrtek 20. února se konalo 2. kolo roku 2019/2020 v minivolejbalu základních škol. Naši školu reprezentovalo celkem 6 týmů, které bojovaly ve svých skupinách o umístění. Na 1.místě ve své skupině se umístil tým děvčat ze 3.S - Terka Pěnčíková, Verča Němcová a Dorotka Zbořilová, na 3.místě Emma Bělohoubková s Viktorkou Kovářovou ze 3.S. Na 5.místě po velkých bojích ve svých skupinách skončily tři naše týmy - Kuba Sikora s Maty Plhalem a Samem Chylo ze 3.S, Nelča Vychodilová s Barčou Vybíralovou a Emmou Žaludovou ze 4.A, Vája Grňová s Maruškou Josepčukovou ze 4.B. Na 7.místě se umístili naši benjamínci Davča Žítek ze 2.B s Emmou Čagánkovou ze 2.A, kteří teprve sbírají zkušenosti. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve 3.kole, které se bude konat v dubnu.

Fotky ZDE.

 

Ve středu 19. února 2020 proběhlo za podpory paní knihovnice z Městské knihovny na Trávníku ve školní družině základní školy U tenisu autorské čtení spojené s autogramiádou z knih napsaných dětmi.

Jednalo se o děti 2. až 4. tříd, které jsou členy čtenářského klubu při školní družině. Tyto děti nejen rády čtou a poslouchají příběhy, ale také dokáží zajímavá vyprávění i vymýšlet.

Díky tomu si zábavnou a nenásilnou formou rozvíjejí a posilují svou čtenářskou gramotnost tak, aby ji mohly s úspěchem v životě používat.

Kromě paní knihovnice, všechny přítomné hosty pozdravil také ředitel školy. Stejně jako ona popřál dětem hodně dobrých nápadů a vytrvalosti. Děti pak byly za své snažení odměněny malým dárkem.

Poděkování se dostalo i rodičům dětí za podporu, kterou dětem v jejich činnosti poskytují.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí předškoláci, 

přijďte do školy ochutnat tu pravou atmosféru, jak to ve škole chodí. Moc se na vás těšíme 17. března 2020 v 16 hodin. Vaši vyučující

Od pololetí minulého školního roku funguje na škole Klub deskových her. V dřívějších letech byl pravidelně otevírání kroužek, který byl na deskové hry zaměřen. A také díky tomuto kroužku se naše škola může pyšnit pěknou sbírkou deskových her.

Se skupinkou starších dětí a již zkušených hráčů se pravidelně scházíme ve čtvrtek odpoledne, s mladšími a začínajícími hráči pak máme kroužek v pátek.
Jako zakončení našich schůzek před pololetními prázdninami jsem se rozhodla uspořádat starším dětem Noc s deskovými hrami spojenou s přespáním ve škole. Děti se na akci moc těšili. Podařilo se nám zahrát spoustu her, naučili jsme se asi dvě hry nové a určitě jsme si to pořádně užili. ZDE se můžete podívat na další fotky za akce.