Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Nabízíme vám přehled kroužků, které připravujeme pro naše žáky od října letošního školního roku. Přihlášení žáků bude možné od  4. září u vedoucích kroužků.

Žáci 1.-9. tříd se budou přihlašovat pouze formou papírové přihlášky (ke stažení zde - u vedoucích kroužků nebo žáci 1. st. prostřednictvím svého třídního učitele).
Kapacita počtu žáků v jednom kroužku je vždy omezená dle náročnosti dané aktivity, proto přihlaste své dítě včas, ať není později zklamané, že je již kroužek obsazen.

Přehled již obsazených kroužků:
  • Mlsná vařečka s Mgr. Martiníkovou
  • Gymnastika s Mgr. Sloukovou
  • Keramické hrátky (oba kroužky) s Mgr. Zbořilovou
  • Keramika pro 3. roč. s G. Huťkovou
  • Stolní tenis I pro 4. a 5. roč. s Mgr. Zapletalovou
  • Počítačový I i II. pro 2. a 3. roč. s K. Kobertovou
  • Výtvarný I pro 1. - 3. roč. (stř 13:30 - 14:15) s V. Dvorskou