Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

11. a 25. 4.: Talentové zkoušky do 6.S
7. 5.: Konzultační hodiny 15:30 - 16:30

Sportovní třídy na 2. stupni

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
  • Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
  • Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
  • Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 

Na druhém stupni nabízíme:

Vážení rodiče, milí žáci,
 
přinášíme Vám informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy 6.S pro školní rok 2019 - 2020
 
 

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy 6.S ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE.

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme Vám informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy 6.S pro školní rok 2018 - 2019

Pozvánka na talentové zkoušky

Kritéria hodnocení žáků 

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
 
Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 
Na druhém stupni nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy - 4 hodiny týdně a zájmový útvar sportovní aktivity. V hodinách se zaměřujeme na široké spektrum sportovních aktivit -   fotbal, florbal, basketbal, házená, volejbal, lehká atletika, gymnastika, stolní tenis, kuželky,  badminton, plavání a relaxace, bruslení, turistiku, netradiční sporty, kondiční testy, reprezentace školy na sportovních soutěžích. Navštěvujeme také sportovní centra v Přerově a v blízkém okolí. Součástí výuky je adaptační kurz a  lyžařský výcvik.
 
Další informace, přihlášky do sportovní třídy, termíny konání talentových zkoušek a kritéria přijetí vám poskytneme v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy.