Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Sportovní třídy na 2. stupni

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
  • Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
  • Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
  • Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 

Na druhém stupni nabízíme:

Vážení rodiče, milí žáci,
 
přinášíme Vám informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy 6.S pro školní rok 2020 - 2021
 
Přihlášku do sportovní třídy si můžete vytisknout ZDE.
 
 

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního kola atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2019“. Naši žáci reprezentovali školu ve 4 kategoriích (mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně). I přes celodenní špatné počasí vybojovali velmi pěkné pozice ve všech skupinách. Starší žákyně skončily na krásném 6. místě. Starší žáci pak skončili na zaslouženém 7. místě. Mladší žákyně obsadily 3. medailovou pozici.   Mladší žáci se jako družstvo umístili na 1. pozici a tím si zajistili postup do krajského kola, které se uskutečnilo v Šumperku 23. 5. 2019.  Na postupovém krajském kole naši hoši obsadili 7. pozici.

V pátek, 31. 5. 2019 se třídy 7.S a 8.S rozjely na cyklovýlety. Každá třída však měla jiný cíl. Třída 7.S se společně s paní učitelkou třídní a paní učitelkou Sloukovou vydala na Helfštýn. Kolektiv 8.S  s paní učitelkou třídní, panem učitelem Zbořilem a Bělíkem navštívil zatopený lom Výkleky.  Počasí oběma skupinám přálo celou cestu. Obě třídy si projely nejen terén, ale i cyklostezky. Zde přikládáme foto ochutnávku z obou cyklovýletů. (7.S foto, 8.S foto)

 
 
 

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy 6.S ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE.

Vážení rodiče, milí žáci,
 
přinášíme Vám informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy 6.S pro školní rok 2019 - 2020
 
 

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy 6.S ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE.

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme Vám informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy 6.S pro školní rok 2018 - 2019

Pozvánka na talentové zkoušky

Kritéria hodnocení žáků 

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
 
Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 
Na druhém stupni nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy - 4 hodiny týdně a zájmový útvar sportovní aktivity. V hodinách se zaměřujeme na široké spektrum sportovních aktivit -   fotbal, florbal, basketbal, házená, volejbal, lehká atletika, gymnastika, stolní tenis, kuželky,  badminton, plavání a relaxace, bruslení, turistiku, netradiční sporty, kondiční testy, reprezentace školy na sportovních soutěžích. Navštěvujeme také sportovní centra v Přerově a v blízkém okolí. Součástí výuky je adaptační kurz a  lyžařský výcvik.
 
Další informace, přihlášky do sportovní třídy, termíny konání talentových zkoušek a kritéria přijetí vám poskytneme v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy.