Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 3. od 16 h: Třídní schůzky

1. 3.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Sportovní třídy na 2. stupni

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
  • Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
  • Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.

Na druhém stupni nabízíme:

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy 6.A pro školní rok 2023 - 2024 naleznete ZDE

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme informace k talentovým zkouškám do třídy 6.A - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

 

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního kola atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2019“. Naši žáci reprezentovali školu ve 4 kategoriích (mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně). I přes celodenní špatné počasí vybojovali velmi pěkné pozice ve všech skupinách. Starší žákyně skončily na krásném 6. místě. Starší žáci pak skončili na zaslouženém 7. místě. Mladší žákyně obsadily 3. medailovou pozici.   Mladší žáci se jako družstvo umístili na 1. pozici a tím si zajistili postup do krajského kola, které se uskutečnilo v Šumperku 23. 5. 2019.  Na postupovém krajském kole naši hoši obsadili 7. pozici.

V pátek, 31. 5. 2019 se třídy 7.S a 8.S rozjely na cyklovýlety. Každá třída však měla jiný cíl. Třída 7.S se společně s paní učitelkou třídní a paní učitelkou Sloukovou vydala na Helfštýn. Kolektiv 8.S  s paní učitelkou třídní, panem učitelem Zbořilem a Bělíkem navštívil zatopený lom Výkleky.  Počasí oběma skupinám přálo celou cestu. Obě třídy si projely nejen terén, ale i cyklostezky. Zde přikládáme foto ochutnávku z obou cyklovýletů. (7.S foto, 8.S foto)

 
 
 
Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
 
 
 
Na druhém stupni nabízíme:
- rozšířenou výuku tělesné výchovy - 3 hodiny týdně a zájmový útvar sportovní aktivity
- v hodinách se zaměřujeme na široké spektrum sportovních aktivit - fotbal, florbal, basketbal, házená, volejbal, lehká atletika, gymnastika, stolní tenis, kuželky,  badminton, plavání a relaxace, bruslení, turistiku, netradiční sporty, kondiční testy, reprezentace školy na sportovních soutěžích
- v hodinách TV využíváme služeb trenérů různých sportovních odvětví
- navštěvujeme také sportovní centra v Přerově a v blízkém okolí
- součástí výuky je adaptační kurz, lyžařský výcvik a cyklovýlety
 
Další informace, přihlášky do sportovní třídy, termíny konání talentových zkoušek a kritéria přijetí vám poskytneme v kanceláři školy.