Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Sportovní třídy na 2. stupni

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
  • Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
  • Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.

Na druhém stupni nabízíme:

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy 6.A pro školní rok 2024 - 2025 naleznete ZDE

Náhradní termín talentových zkoušek do sportovní třídy 6.A pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 20. května v 9 hodin. Sraz uchazečů je ve vestibulu školy.

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme informace k talentovým zkouškám do třídy 6.A - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2024/2025.

Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

 POZOR ZMĚNA. Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se 25. 4. budou konat talentové zkoušky v tělocvičnách školy a proběhne gymnastická část a míčové hry. Sraz uchazečů bude v 16 hodin ve vestibulu školy.