Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

13. 12.: bruslení 5.S, 6.ABS, 7.AB (8:00 - 9:30)
20. 12.: bruslení 1.A, 2.B, 2.S, 3.A, 4.A, 4.S, 5.A (8:30 - 9:30)
22. 12. - 2. 1.: Vánoční prázdniny

Seznam projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), ve kterých naše škola nějakým způsobem participovala:

Projekt Cool pedagog

Naše škola je partnerem projektu Vzájemným učením - cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007). Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole.

Další informace o projektu


Projekt Zlepšení řečových dovedností pro žáky ZŠ U tenisu

Naše škola je realizátorem projektu Zlepšení řečových dovedností pro žáky ZŠ U tenisu (CZ.1.07/1.1.00/56.1710), který umožní 40 žáků naší školy zúčastnit se jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii