Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Ve čtvrtek 21.4. 2022 půjdeme s dětmi oslavit Den země na louku u zahradnictví v Michalově. Pro děti zde bude připravený program - dovednostní soutěže, dětské dílničky, skákací hrad v podobě popelářského auta či skluzavka v podobě nákladního auta. Akce bude ekologicky zaměřena a patří k ní i tato výzva. ,,Účastníci nám mohou na akci přinést vysloužilá drobná elektrozařízení a baterie, které předáme k recyklaci".  Předpokládaný návrat všech oddělení je plánován do 15.00 hodin. 

Ve středu 22.12. 2021 bude omezena otevírací doba školní družiny. Školní družina bude v provozu do 16.00 hod. Prosíme zákonné zástupce o vyzvednutí dětí do konce této hodiny.

Zároveň přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví. Kolektiv vychovatelů

Prosíme zákonné zástupce, aby při vyzvedávání dětí ze školní družiny dodržovali následující postup:

  1. Do telefonu je nutné nahlásit jméno i příjmení dítěte + třídu, kterou navštěvuje ve škole. 
  2. Dále čekat na příchod svého dítěte ve vestibulu školy u skleněných dveří. Pokud vás tam dítě neuvidí, bude se vracet zpět do školní družiny. Vychovatelé mají nařízené neposílat děti samy před školu či na parkoviště na základě slovního požádání zákonného zástupce.
  3. Dle Vnitřního řádu ŠD připomínáme, že uvolňování dětí ze školní družiny po telefonu není možné. Děti musí mít vždy odchod písemně napsaný v Zápisním lístku, ve Zprávičkách nebo na papíře, vždy s podpisem zákonného zástupce. 

    Děkujeme za pochopení.

 Barbora Ryšánková, vedoucí vychovatelka ŠD

Ve středu bude školní družina v provozu od 6.00 hod. - 16.00 hod. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve (10.30 - 11.30 hod.), měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině, větší svačinu.

O hlavních prázdninách školní družina nebude v provozu. 

Všem přejeme krásné prázdniny, zákonným zástupcům děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání opět v dalším příštím školním roce.

Kolektiv vychovatelů

Vážení rodiče.

V pondělí 28.6. 2021 od 13.15 - 14.30 hodin proběhne na školní zahradě celodružinové rozloučení se školním rokem. Pro děti budou nachystány různé soutěže, při kterých si vyzkouší svůj postřeh a  šikovnost. Na závěr dostanou malý dárek jako upomínku na letošní školní rok. Děti si, prosím, vyzvedávejte ze školní družiny do 13.00 hodin nebo po 14.30 hodině. Děkujeme. Kolektiv vychovatelů

 

V úterý 6. října v odpoledních hodinách navštíví naši družinu profesionální včelař s programem. Seznámí děti zábavnou a interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek práci včelařů i práci včel. Tématem bude význam medu pro zdraví člověka, péče o včelstvo, opylování, vznik medu, praktické rady, jak postupovat při bodnutí včelou a mnoho dalších zajímavostí a pozoruhodností ze života včel medonosných. Na závěr děti budou moci ochutnat letošní čerstvě stáčený med.

 

 

Milé děti a vážení rodiče.  Letos pokračujeme ve sbíraní vršků. Výsledkem našeho loňského snažení je i poděkování z výkupny, které přikládáme:
 
PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁKŮM DO PŘEROVA
 
340 kilogramů petvíček jsme v červenci vykoupili od Základní školy v Přerově, která se nachází v ulici U tenisu. Dětem z Přerova moc děkujeme a vzkazujeme, že všechna jimi dodaná petvíčka jsme již zpracovali v našem křelovském závodě JELÍNEK-TRADING. Máme zde moderní a vysoce výkonný recyklační stroj, který vršky podrtí a zhotoví z nich granule. Ty pak využijeme například při výrobě zahradních kompostérů.

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 1.9. 2020. Školní družina bude otevřena od 6.00 - 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve, měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině větší svačinu. 

Od středy 2.9. 2020 bude již běžný provoz školní družiny, tj. od 6.00 - 16.30 hod.