Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Ve čtvrtek 20.10. se oddělení Červená a Oranžová pastelka zúčastnila naučné akce Den stromů, kterou pořádala SVČ Atlas a Bios Přerov ve spolupráci s Ornis Přerov. Děti se v městském parku Michalov prošly po naučné stezce, kde se seznámily se zajímavostmi ze života stromů a zvířat. Plnily vědomostní kvízy, vyzkoušely si hmatem různé povrchy a rozdíly dřev, viděly odchyt a kroužkování ptáků a další zajímavosti. Nakonec si v družince vytviřily přírodovědnou výstavku. Počasí přálo, dětem se akce velmi líbila.

Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii měsíce říjen.

Každý něco sbírá... aneb Plastožrout ve školním roce 2022/2023

Každý něco sbírá. My sbíráme vršky z pet lahví, které jsou vlastně odpadem. Člověk kolem sebe najednou vidí, kolik odpadu se všude válí a přitom jde o víčka, která pomáhají... I letos se naše školní družina přihlásila do projektu sbírání vršků z PET lahví.
Máte-li tedy doma nepotřebná víčka a nevíte, jak nejlépe s nimi naložit, sbírejte je s námi. Vršky mohou děti přinést své paní vychovatelce do školní drižiny. Nejlepší sběrači budou odměněni.  Děkujeme!

více informací na www.plastozrout.cz 

Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 1.9. 2022. Školní družina bude otevřena od 6.00 - 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve, měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině větší svačinu. 

Od středy 2.9. 2020 bude již běžný provoz školní družiny, tj. od 6.00 - 16.30 hod.

Ve čtvrtek 30.6. bude školní družina v provozu od 6.00 hod. - 16.00 hod. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve (10.30 - 11.30 hod.), měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině, větší svačinu.

O hlavních prázdninách školní družina nebude v provozu. 

Všem přejeme krásné prázdniny, zákonným zástupcům děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání opět v dalším příštím školním roce.

Kolektiv vychovatelů

V pondělí 20.6. 2022 se uskuteční zahradní taneční párty. Děti čeká nabitý taneční program, hry a soutěže. Akce proběhne na školní zahradě v čase 13.30 - 15.00 hodin.

Ve čtvrtek 21.4. 2022 půjdeme s dětmi oslavit Den země na louku u zahradnictví v Michalově. Pro děti zde bude připravený program - dovednostní soutěže, dětské dílničky, skákací hrad v podobě popelářského auta či skluzavka v podobě nákladního auta. Akce bude ekologicky zaměřena a patří k ní i tato výzva. ,,Účastníci nám mohou na akci přinést vysloužilá drobná elektrozařízení a baterie, které předáme k recyklaci".  Předpokládaný návrat všech oddělení je plánován do 15.00 hodin. 

Ve středu 22.12. 2021 bude omezena otevírací doba školní družiny. Školní družina bude v provozu do 16.00 hod. Prosíme zákonné zástupce o vyzvednutí dětí do konce této hodiny.

Zároveň přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví. Kolektiv vychovatelů

Prosíme zákonné zástupce, aby při vyzvedávání dětí ze školní družiny dodržovali následující postup:

  1. Do telefonu je nutné nahlásit jméno i příjmení dítěte + třídu, kterou navštěvuje ve škole. 
  2. Dále čekat na příchod svého dítěte ve vestibulu školy u skleněných dveří. Pokud vás tam dítě neuvidí, bude se vracet zpět do školní družiny. Vychovatelé mají nařízené neposílat děti samy před školu či na parkoviště na základě slovního požádání zákonného zástupce.
  3. Dle Vnitřního řádu ŠD připomínáme, že uvolňování dětí ze školní družiny po telefonu není možné. Děti musí mít vždy odchod písemně napsaný v Zápisním lístku, ve Zprávičkách nebo na papíře, vždy s podpisem zákonného zástupce. 

    Děkujeme za pochopení.

 Barbora Ryšánková, vedoucí vychovatelka ŠD