Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 4.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti je počítačový kroužek školní družiny ve druhém pololetí zrušen. Děkuji za pochopení.

Barbora Ryšánková, vedoucí vychovatelka ŠD

V úterý 6. 2. 2024 pořádáme KARNEVAL. Zveme všechny masky či kostýmy, se kterými budeme tančit, soutěžit a dovádět. MASKA JE VSTUPENKOU!! Začínáme ve 13:30 a končíme v 14:30. Těšíme se na krásné masky a veselé odpoledne. 

Provoz školní družiny bude zahájen v pondělí 4.9.2023. Školní družina bude otevřena od 6.00 - 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve, měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině větší svačinu. 

Od úterý 5.9.2023 bude již běžný provoz školní družiny, tj. od 6.00 - 16.30 hod.

V pátek 30. 6. 2023 bude školní družina v provozu od 6:00 - 16:00. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve (10:30 - 11:30), měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině, větší svačinu.

O hlavních prázdninách školní družina nebude v provozu.

Všem přejeme krásné prázdniny, zákonným zástupcům děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání opět v dalším příštím školním roce.

Kolektiv vychovatelů

Naše školní družina se zúčastnila výtvarné soutěže ,,Zvířata v noci a za soumraku", kterou pořádalo SVČ Atlas a Bios Přerov. Práce dětí z oddělení  Modrá, Zelená a Červená pastelka byla oceněna prvním, druhým i třetím místem. Výhercům gratulujeme. Vystavené práce dětí budou ke shlédnutí v Bios Přerov.

Ve čtvrtek 20.10. se oddělení Červená a Oranžová pastelka zúčastnila naučné akce Den stromů, kterou pořádala SVČ Atlas a Bios Přerov ve spolupráci s Ornis Přerov. Děti se v městském parku Michalov prošly po naučné stezce, kde se seznámily se zajímavostmi ze života stromů a zvířat. Plnily vědomostní kvízy, vyzkoušely si hmatem různé povrchy a rozdíly dřev, viděly odchyt a kroužkování ptáků a další zajímavosti. Nakonec si v družince vytviřily přírodovědnou výstavku. Počasí přálo, dětem se akce velmi líbila.

Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii měsíce říjen.

Každý něco sbírá... aneb Plastožrout ve školním roce 2022/2023

Každý něco sbírá. My sbíráme vršky z pet lahví, které jsou vlastně odpadem. Člověk kolem sebe najednou vidí, kolik odpadu se všude válí a přitom jde o víčka, která pomáhají... I letos se naše školní družina přihlásila do projektu sbírání vršků z PET lahví.
Máte-li tedy doma nepotřebná víčka a nevíte, jak nejlépe s nimi naložit, sbírejte je s námi. Vršky mohou děti přinést své paní vychovatelce do školní drižiny. Nejlepší sběrači budou odměněni.  Děkujeme!

více informací na www.plastozrout.cz 

Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 1.9. 2022. Školní družina bude otevřena od 6.00 - 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve, měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině větší svačinu. 

Od středy 2.9. 2020 bude již běžný provoz školní družiny, tj. od 6.00 - 16.30 hod.