Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Školní rok 2019/2020

září

 • 10. září v 16:00 -  Třídní schůzky 1.A,B,S a 4.A,B,S
 • 10. září  - Cyklovýlet 4.S Helfštýn
 • 11. září  - Cyklovýlet 5.S Výkleky
 • 11. září  - Legiovlak - Lipník n/B 9.A
 • 12. září  - Cyklovýlet  3.S na Osecký jez 
 • 18. září - Cyklovýlet 2.S  na Jadran
 • 19. září od 8:00  - Fotografování prvňáčků - 1.A,B 
 • 20. září od 8:00  - Fotografování prvňáčků - 1.S
 • 20. září 8:00 - 9:30 9.S a vycházející žáci z nižších ročníků, 11:50 - 13:30 9.C- Beseda na Úřadu práce 9.C (předtím oběd)
 • 23. září 8:00 - 9:30 Beseda na Úřadu práce 9.A
 • 24. září. v 16:00 -  Třídní schůzky 2. -9. roč. kromě 4. roč.
 • 24. září -  Burza práce a vzdělání hotel Jana 9. A, B v 10:00, 9.S v 11:00, 9.C ve 13:40
 • 26. -  27. září  - Adaptační kurz 6.A,B,C Čekyně
 • 30. září Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 3.B,  10:00 - 11:30 1.B

říjen   

 • 2. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 2.B, 10:00 - 11:30 2.S
 • 2. října - Divadelní představení v Olomouci - 7. ročník
 • 3. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 11:30 4.A
 • 8. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 1.S, 10:00 -11:30 2.A
 • 8. října v 16:00 v 1. patře budovy školy - Setkání se zástupci SŠ a VP s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
 • 8. října - Koncert skupiny Marbo - kino Hvězda - 2.A v 8:30
 • 9. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 3.A, 10:00 - 11:30 1.A
 • 10. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 11:30 4.B
 • 15. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas - 8:00 - 9:30 3.S
 • 15. října - Minikopaná -  stadion Viktorie Přerov - 8. a 9. roč.
 • 16. října - Turnaj ve stolním tenise - školní kolo - SK Přerov - žáci 4- -9. roč.
 • 17. října - Dopravní výchova na SVČ Atlas - 8:00 - 11:30 4.S
 • 21. - 25. října -   Ozdravný pobyt Podmitrov- 4. roč.
 • 23. října  - Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. ročník
 • 24. října  - Divadelní představení v Olomouci - 9. ročník
 • 29. a 30 října  - Podzimní prázdniny
 • 31. října 9:00 - Filmové představení - hotel Jana - 1. - 3. roč.

listopad

 • 4. - 8. listopadu  - Hledáme nejlepšího chemika ČR - šk. kolo - 8. a 9. roč.
 • 4. - 8. listopadu - Bobřík informatiky - 5. - 7. roč.
 • 5 listopadu - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 5. listopadu - Divadelní představení v anglikém jazyce - klub Teplo - 5., 7., 8. roč.
 • 12. listopadu 10:15 - Kanada - zeměpisný pořad - kino Hvězda - 6. - 9. roč.
 • 13. listopadu - Workshop (MAP) ZŠ Svisle - 9.B,C
 • 13. listopadu - Florbal kvalifikace na OK - dívky 6., 7. roč.
 • 13. - 15. listopadu - Bobřík informatiky - 8. - 9. roč.
 • 15. listopadu, 21. listopadu - Florbal kvalifikace na OK - hoši 6.,7. roč.
 • 20. listopadu - Scholaris -  přehlídka SŠ v tělocvičně GJB a SPgŠ - vycházející žáci
 • 21. listopadu - Workshop (IKAP) - SŠT Přerov - 7.A
 • 18. - 22. listopadu - gymnastická hala - MŠ
 • 25. listopadu - Čeps cup florbalový turnaj - 1. - 5. roč. Městská hala Přerov
 • 26. listopadu 14:00- 17:30 - Den otevřených dveří
 • 27. listopadu Tonda obal na cestách - 2., 3., 7. 8. roč.
 • 27. listopadu - Stolní tenis OK - hala SK - vybraní žáci 6.- 9. roč.
 • 28. listopadu - Městská liga miniházené - 4.- 5. roč. Žeravice
 • 29. listopadu - Městská liga miniházené - 1. - 3. roč. Žeravice

prosinec

 • 3. prosince - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 3. prosince - Exkurze Meopta 9.C
 • 5. prosince - Exkurze Meopta 9.B
 • 5. prosince - Workshop IKAP SŠT Přerov 7.A
 • 5. prosince - Mikulášská nadílka 1. - 9. roč.
 • 6. prosince - MD Olomouc Robin Hood - 6. ročník
 • 10. prosince - Naší přírodou BIOS vybraní žáci 6.- 9. roč.
 • 10. prosince - Stolní tenis - hala SK - dle umístění v OK
 • 11. prosince - Hledáme nejlepšího chemika - SPŠ Hranice - vybraní žáci 9. roč.
 • 12. prosince - Habsburská Vídeň - žáci 8. roč.
 • 12. prosince - Jeseník - Krajské kolo ve florbale- vybrané žákyně 8. a 9. roč.
 • 17. prosince - Tvořivé odpoledne 14:00 - 17:00 - školní družina
 • 17. prosince - Žeravice - školní liga miniházené - vybraní žáci 4. a 5. roč.
 • 18. prosince - Žeravice - školní liga miniházené - vybraní žáci 1. -3. roč.
 • 19. prosince - Vánoční soutěž v ringu - vybraní žáci 6.  - 9. roč.
 • 19. prosince - Vánoční jarmark - atrium školy
 • 23. prosince - 3. ledna - Vánoční prázdniny
 •  
 • leden
 • 5. ledna - 10. ledna -  LVK Karlov p/ Prad. -  5.S
 • 6. ledna - Zahájení vyučování 
 • 7. ledna - Plavecký výcvik 2. ročník (do konce března)
 • 8. ledna - Plavecký výcvik 3. ročník (do konce března)
 • 7. ledna - Konzultační hodiny 15:30- 16:30
 • 16. ledna a 28. ledna - Lyžařský výjezd 3.S, 4.S
 • 27. ledna - Přednášky České kosmické agentury - 9. roč.
 • 30. ledna - Vydávání vysvědčení za 1. pol., přihlášek na SŠ a zápisových lístků
 • 30. ledna - Žákovský ples
 • 31. ledna - Pololetní prázdniny

únor

 • 4. února - Mladý čtenář - knihovna Trávník v 8:15 1.S, v 9:15 1.A
 • 5. února - Mladý čtenář - knihovna Trávník  v 9:15 1.B
 • 9. února - 16. února - projekt Edison - 3. - 9. roč
 • 11. února - Lyžařský výjezd 3.S, 4.S
 • 14. února v 10:00 - Div. představení - kino Hvězda -1.ABS
 • 17. - 21. února -  Troják - LVK - 1.S, 2.S, 3.AB, 4.AB, 5.AB
 • 17. února - Hraběšice LVK 7.A,B
 • 24. února - 1. března - Jarní prázdniny

březen

od 11. března jsou všechny akce zrušeny případně přeloženy

 • 3. března v 16:00 -  Třídní schůzky + schůze důvěrníků KRPŠ
 • 3. - 6. března - Sběr starého papíru
 • 5. března - Lyžařský výjezd 3.S, 4.S
 • 7. března - Poznávací zájezd Praha - 7. roč.
 • 12. března -Exkurze Dukovany - 9. roč. ZRUŠENO
 • 17. března  - Vzdělávací zájezd Praha - 7. roč. PŘELOŽENO
 • 20. března - Matematický klokan - žáci 2. - 9. ročPŘELOŽENO
 • 23. března - Světový den vody

duben

od 11. března jsou všechny akce zrušeny případně přeloženy

 • 14. dubna - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 20. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 1.A, 10:00 - 11:30 1.B
 • 21. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 1.S, 10:00 - 11:30 2.A
 • 22. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 2.B, 10:00 - 11:30 2.S
 • 22. dubna - Dějepisný program Cyril a Metoděj - Olomouc - 7.A
 • 23. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 3.A, 10:00 - 11:30 3.B
 • 23.dubna - Dějepisný program Cyril a Metoděj - Olomouc - 7.B
 • 27. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 3.S, 10:00 - 11:30 4.A
 • 29. dubna - Dopravní výchova na SVČ Atlas 8:00 - 9:30 4.B, 10:00 - 11:30 4.S

květen

 

od 11. března jsou všechny akce zrušeny případně přeloženy

 • 5. května - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 7. května - Městský dům - Školní besídka
 • 19. května - Městský dům - Vystoupení pro jubilanty 75
 • 22. května - Výukový program Dravci a sovy

červen

 

od 11. března jsou všechny akce zrušeny případně přeloženy

 • 2. června - Konzultační hodiny
 • 16. června - Habsburská Vídeň - 9. roč.
 • 22. června - Cyklovýlet Helfštýn - zájemci z 8.AB
 • 26. června - Cyklovýlet Helfštýn - zájemci z 9.ABC
 • 29. června - Sportovní den  - žáci 2.st.