Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Školní rok 2018/2019

září

 • 5. září - Cyklovýlet 3.S (7:45 - cca 13:00) - Pavlovice
 • 6. září - Cyklovýlet 4.S (7:45 - 15:30) Helfštýn
 • 7. září - Cyklovýlet 2.S (7:45 - 13:00) Jadran
 • 10. září  v 10:15 - Beseda na ÚP 9.B 
 • 11. září - Cyklovýlet 5.S (7:45 - 14:30) Gabrielka
 • 11. září v 16:00 -  Třídní schůzky 1.A,B,S
 • 12. září  v 11.10 -  Beseda na ÚP v 11:10
 • 18. září ve 13:15 -  Beseda na ÚP 9.A
 • 25. září. v 16:00 Třídní schůzky 2. -9. roč.
 • 25. září Burza práce a vzdělání hotel Jana 9 - 16
 • 26. září Evropský den jazyků 7.A,B,S
 • 26. -  27. září Adaptační kurz 6.S Čekyně 

říjen

 •   1. - 2.  října Adaptační kurz 6.A,B Čekyně
 • 8. října (8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30) - Vzdělávací program o HZS 6.A, 6.B
 • 9. října v 16:00 - Setkání vycházejících žáků ajejich zákonných zástupců se zástupci SŠ
 • 9. října (8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30) - Dopravní výchova 1.A, 1.B
 • 11. října (8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30) - Dopravní výchova 1.S, 2.A
 • 11. října (8:00 - 9:30) - bruslení 7.S, 8.ABCS, 9.ABS
 • 15. října (8:00 - 9:30) - Vzdělávací program o HZS 6.S
 • 16. října (8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30) - Dopravní výchova 2.B, 2.S
 • 17. října (10:00 - 11:30) -  Dopravní výchova 3.A
 • 18. října (8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30) - Dopravní výchova 3.B, 3.S
 • 18. října  (8:00 - 9:30) - bruslení 5.S, 6.ABS, 7.AB
 • 23. října (8:00 - 11:30) - Dopravní výchova 4.A
 • 25. října (8:00 - 11:30) - Dopravní výchova 4.B 
 • 24. října Vzdělávací zájezd Osvětim 9. roč.
 • 25. října  (8:00 - 9:30) - bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A
 • 26. října Projektový den- žáci 2. st.
 • 29. a 30. října Podzimní prázdniny

listopad

 • 1. listopadu (8:00 - 11:30) - Dopravní výchova 4.S
 • 1. listopadu (8:00 - 9:30) - bruslení 7.S, 8.ABCS, 9.ABS
 • 6. listopadu - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 5. - 9. listopadu Ozdravný pobyt  Podmitrov 4. roč. 
 • 7. listopadu - Florbal dívky - okrskové kolo 6. - 7. roč.
 • 7. listopadu Slavíci z Přerova - nominovaní 2. - 5. roč.
 • 8. listopadu Slavíci z Přerova - nominovaní 7. a 9. roč.
 • 8. listopadu  (8:00 - 9:30) - bruslení 5.S, 6.ABS, 7.AB
 • 14. listopadu - SCHOLARIS - přehlídka SŠ na GJB a SPgŠ v Přerově
 • 15. listopadu (10:00 - 11:30) - zeměpisný pořad "Útěk na sever" - 7.ABS a 9.ABS
 • 15. listopadu (8:30 - 9:30) - bruslení 1.B, 1.S, 2.A, 3.B, 3.S, 4.B, 5.B
 • 19. - 23. listopadu MŠ vy gymnastické hale
 • 21. listopadu (8.30, 10:00) Cesta do pravěku - muzeum - 3.S, 3.A
 • 22. listopadu (8:30 - 9:30) - bruslení 1.A, 2.B, 2.S, 3.A, 4.A, 4.S, 5.A
 • 22. listopadu - workshop na SŠT - 7.A
 • 27. listopadu 14:00- 17:30 - Den otevřených dveří
 • 29. listopadu (8:00 - 9:30) - bruslení 7.S, 8.ABCS, 9.ABS
 • 30. listopadu - Stolní tenis OK - hala SK Přerov - nominovaní 6. - 9. roč.

prosinec

 • 4. prosince - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 6. prosince (8:30 - 9:30) - bruslení 1.B, 1.S, 2.A, 3.B, 3.S, 4.B, 5.B
 • 10. prosince 10:15 - Putování k jesličkám - Bios - 3.B
 • 12. prosince 8:30 - Putování k jesličkám - Bios - 3.A
 • 13. prosince 9:00 - Putování k jesličkám - Bios - 2.B
 • 13. prosince  (8:00 - 9:30) - bruslení 5.S, 6.ABS, 7.AB
 • 14. prosince 9:30 - Putování k jesličkám - Bios - 3.S
 • 14. prosince - divadelní představení Louskáček - 9. roč.
 • 20. prosince (8:30 - 9:30) - bruslení 1.A, 2.B, 2.S, 3.A, 4.A, 4.S, 5.A
 • 22. prosince - 2. ledna - Vánoční prázdniny

leden

 • 3. ledna - Zahájení vyučování 
 • 7. - 11. ledna - Lyžařský výcvikový zájezd 7. tříd
 • 8. ledna -  Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • od 8. ledna do 26.3. - každé úterý - Plavání 2.A, 2.B, 3.B  (11:15- 12:45)
 • od 9. ledna do 27.3. - každou středu - Plavání 2.S, 3.A, 3.S (11:15 - 12:45)
 • 22. ledna - LVK 3.S.S, 4.S
 • 26. - 31. ledna - Zimní pobyt v přírodě 5.S
 • 31. ledna - Žákovský ples
 • 31. ledna - Vydávání vysvědčení za 1. pol.

únor

 • 1. února - Pololetní prázdniny
 • 5. února 7:00 - 8:00, 14:00 -17:00 Vydávání zápisového lístku a přihlášek na SŠ zákonným zástupcům vycházejících žáků - kancelář ZŘ
 • 7. února - LVK 3.S,4.S
 • 11. - 15. února LVK -  denní výjezdy pro žáky 1.S, 2.S, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 • 12. 2. v 16:00 Školička nanečisto - pro budoucí prvňáčky
 • 18. - 24. února - Jarní prázdniny
 • 26. února - LVK 3.S, 4.S

březen

 • 5. března v 16:00 -  Třídní schůzky
 • 7. března LVK  - 3.S, 4.S
 • 19. března - Enviromenrální program Plastic Oceans - 6. - 8. třídy
 • 19. března - Poznávací zájezd Praha - 7. roč.
 • 19. března - taneční soutěž
 • 22. března - soutěž Matematický klokan

duben

 • 2. dubna - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 5. dubna - ŠKOLNÍ VEČÍREK
 • 8. a 9. dubna 14:00 - 18:00 Zápis do 1. tříd 
 • 11. a 25. dubna - talentové zkoušky do 6.S
 • 11. dubna - talentové zkoušky do 1.S (náhradní termín 25.4.)
 • 25. dubna - zeměpisný program "Kolumbie - ráj slasti a neřesti" - 2. stupeň

květen

 • 7. května - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 10. května - benefiční akce "Hrou pro dobrou věc"
 • 21. května - Planetárium Ostrava - 9. třídy
 • 24. května - fotografování tříd - 2. stupeň
 • 27. května - fotografování tříd - 1. stupeň
 • 31. května - Den dětí

červen

 • 4. června - Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
 • 20. června - sportovní den - 1.st.
 • 21. června - poznávací zájezd do Rakouska - 9. třídy
 • 24. června - sportovní den - 2. stupeň