Základní škola Přerov, U Tenisu 4

KRPŠ realizovalo následující projekty:

Rekonstrukce školních šaten

Revitalizace školního vestibulu

Rekonstrukce hudebny