Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

KRPŠ realizovalo následující projekty:

Rekonstrukce školních šaten

Revitalizace školního vestibulu

Rekonstrukce hudebny