Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 4.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Seznam projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),a operačního programu Jan Amos Komenský, ve kterých naše škola nějakým způsobem participovala:

OP JAK U Tenisu I

Škola je zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský s názvem OP JAK Šablony pro ZŠ a ŠD

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: OP JAK U Tenisu I

Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001820

plakát k projektu

Podpora inkluze na ZŠ U tenisu

Škola je zapojena do Výzvy MŠMT ČR č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV)

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ U tenisu

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003536

 

Inkluze na ZŠ U tenisu II

Škola je zapojena do Výzvy MŠMT ČR č. 02_18_063 Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV)

Název projektu : Inkluze na ZŠ U tenisu II

Reg. č. projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010986

plakát k projektu

 

Inkluze na ZŠ U tenisu III

Škola je zapojena do Výzvy MŠMT ČR Výzva č. 02_20_080 Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV)

Název projektu : Inkluze na ZŠ U tenisu III

 

Reg. č. projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018147

plakát k projektu