Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

1. 5.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Geoinformační akadamie začala příjezdem do vesnice Svoboda nad Úpou. Odtud jsme šli 5,7km směrem k Rýchorské boudě. Na chatě nás vedoucí mile uvítali a informovali nás o programu celého týdne. Každý den jsme pracovali s GPS a notebooky.

Účastníci zájezdu V sobotu dne 19.9. se uskutečnil cykloturistický výlet nazvaný "Na kole Přerovskem," pořádaný Svazem českých turistů.

Pedagogický sbor Základní školy U Tenisu  přeje všem našim žákům hezké prázdniny, hodně zdravíčka, a v novém roce aby svým rodičům jen samou radost působili. Všechny žáky odpočinuté a zdravé očekáváme ve školních lavicích ve čtvrtek 3. ledna 2008

pf 2008

 Matěj Krasula, 9. C
pf 2008 Veronika Lukešová, 9. A
pf 2008
 Michal Gadlena, 9. C

Snad poprvé v historii naši školy se pořádala akce s názvem „Noc ve škole" pro členy sportovně turistického kroužku. Akce byla zahájena v pátek v 18 h, kdy se všichni účastníci sešli u zadního vchodu do školy.

K@ktus a Koutnik Vám přináši komentované fotografie z Ďetského dne v Kozlovicich.
Píše se den 16. května 2007. Je 6:30 hodin ráno a většina žáků ZŠ U Tenisu vstává. Jen menšina právě nasedá do autobusu a odjíždí na celodenní poznávací výlet do Vídně. Zhruba 30 žáků ze 7. tříd se spočítalo a vyrazilo na tříhodinovou cestu.

    Naše škola prodělala od svého založení mnoho úprav. Můžete posoudit, jak se naše škola proměnila za svých 31 let - podle historických fotografií a dnešních fotek.

Od poloviny dubna pracovali žáci 7. ročníku v hodinách volitelného předmětu Informatika s vektorovým grafickým editorem OpenOffice Draw (tento program je součástí vynikajícího kancelářského balíku OpenOffice.org).