Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Sportovní třídy na 1. stupni

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
  • Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
  • Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
  • Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 

Začátkem měsíce září jsme se s žáky spotovních tříd vypravili na cyklovýlety po okolí Přerova. Každá třída měla jiný cíl a taky nějaký další program. Letos nám počasí přálo a za slunečných dnů jsme si výlety moc užili. Já, třídní učitelé, děti i dospěláci z řad rodičů a prarodičů, kteří nás doprovázeli, moc nám pomáhali a já jím za to moc děkuji! A všechny děti, kteří se výletu své třídy zúčastnly, chválím a doufám, že se na kolo zase budou těšit a třeba i s rodiči na nějaký výlet vyjedou.

Klikněte na číst dál aby jste se dozvěděli, kam měla která třída namířeno:

Hned začátkem škoního roku jsme se sportovními třídami vyrazili na výlety na kolech.

Kormně prvňáčků se projeli všechny třídy. Žáci byli moc šiklovní, šlapali, soutěžili a výlet si užili. Každá třída měla v plánu výlet jiný. Pokd chcete vědět více, čtěte dál...

Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.