Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

8.-9. 4. od 14:00 do 18:00: Zápis do 1. ročníku
2. 4.: Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 
Na prvním stupni nabízíme:
 
- povinně 3 h TV s třídní učitelkou a trenérkou (licence 2. třídy pro gymnastiku a volejbal)
- volitelně 1 h sportovních aktivit (SA) s trenérkou na 7 hodin ráno (dítě jde místo pobytu v družině sportovat), od čtvrté třídy mají děti SA zařazeny po vyučování
- zaměřujeme se na všeobecnou průpravu a harmonický vývoj
 • gymnastika
 • manipulace s míči, holemi, pálkami a raketami; základy sportovních her
 • rozvoj pohybových schopností (rychlosti, koordinace, síly)
 • atletická průprava
- ve škole máme pro sport nadstandardní podmínky (nejrůznější druhy míčů ve velkém počtu, florbalové hole, rakety na minitenis, vybavenou gymnastickou halu, molitanové nářadí,...)
- dále pro sportovní třídy navíc pořádáme: lyžařské kurzy od 1. ročníku, cyklovýlety, turistické výlety
- představujeme již nejmenším dětem sportovní vyžití v Přerově, seznamujeme je s netradičními sporty a ostatními sportovišti
 
 
JAK DÍTĚ DO SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘIHLÁSIT
 
- U zápisu. Na žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku vyznačit křížkem pole □ mám zájem o zařazení dítěte do sportovní třídy.
- Termín talentové zkoušky obdržíte u zápisu. Účast dítěte na talentové zkoušce je nutná.
 
průběh testování a sledované parametry
   - gymnastická hala
 • dynamika dolních končetin
 • síla – oblast trupu, horní končetiny
 • rovnováha
 • kloubní uvolnění
   - tělocvična
 • obratnost v překážkové dráze
 • rychlost
 • koordinace
 • manipulace s míči
- obě části testování probíhají v jednom termínu
- hodnocení provádí trenérky gymnastiky, vyučující z 1. stupně a učitelé TV na 2. stupni