Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 
Na prvním stupni nabízíme:
 
- povinně 3 h TV s třídní učitelkou a trenérkou (licence 2. třídy pro gymnastiku a volejbal)
- volitelně 1 h sportovních aktivit (SA) s trenérkou na 7 hodin ráno (dítě jde místo pobytu v družině sportovat), od čtvrté třídy mají děti SA zařazeny po vyučování
- zaměřujeme se na všeobecnou průpravu a harmonický vývoj
 • gymnastika
 • manipulace s míči, holemi, pálkami a raketami; základy sportovních her
 • rozvoj pohybových schopností (rychlosti, koordinace, síly)
 • atletická průprava
- ve škole máme pro sport nadstandardní podmínky (nejrůznější druhy míčů ve velkém počtu, florbalové hole, rakety na minitenis, vybavenou gymnastickou halu, molitanové nářadí,...)
- dále pro sportovní třídy navíc pořádáme: lyžařské kurzy od 1. ročníku, cyklovýlety, turistické výlety
- představujeme již nejmenším dětem sportovní vyžití v Přerově, seznamujeme je s netradičními sporty a ostatními sportovišti
 
 
JAK DÍTĚ DO SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘIHLÁSIT
 
- U zápisu. Na žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku vyznačit křížkem pole □ mám zájem o zařazení dítěte do sportovní třídy.
- Termín talentové zkoušky obdržíte u zápisu. Účast dítěte na talentové zkoušce je nutná.
 
průběh testování a sledované parametry
   - gymnastická hala
 • dynamika dolních končetin
 • síla – oblast trupu, horní končetiny
 • rovnováha
 • kloubní uvolnění
   - tělocvična
 • obratnost v překážkové dráze
 • rychlost
 • koordinace
 • manipulace s míči
- obě části testování probíhají v jednom termínu
- hodnocení provádí trenérky gymnastiky, vyučující z 1. stupně a učitelé TV na 2. stupni