Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení rodiče,

berte prosím na vědomí, že zaměstnanci Základní školy Přerov, U tenisu 4 se připojují k jednodenní stávce pracovníků ve školství.

Ve pondělí 27.11.2023 bude škola fungovat v omezeném režimu a to pouze pro třídy 2.S, 4.A, 4.B a 5.S, které jedou do Olomouce na divadelní představení.

Pro ostatní žáky nejsme schopni personálně zajistit provoz školy.

Obědy všem žákům jsou odhlášeny.

Běžný provoz školy (vyučování a školní družina) bude obnoven v úterý 28.11.2023.

Dopis pro rodiče od předsedy ČMOS PŠ Mgr. Františka Dobšíka

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Olympijský víceboj je dlouholetý projekt, který má za cíl motivovat děti ke sportu.
Skládá se z 10 disciplín, které zahrnují atletické i silové disciplíny, kde je potřeba rychlost, vytrvalost, síla, hbitost, rovnováha a výbušnost.
Republikové finále se pravidelně koná na začátku školního roku. Letos finále
probíhalo 6. - 8. 9. 2023 v Brně, kam se poprvé probojoval i náš žák Adam Remeš z 5.S 

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 10. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od 2.10.2023 do 31.5.2024.

Papír můžete vozit pouze do sběrného dvoru TSMPr na ulici Na Hrázi 17. Sběr papíru do kontejnerů u budovy školy jsme zrušili z důvodu dopravních komplikací. Výkupní cena za 1 kg papíru ve sběrných surovinách je pro školy 1,50 Kč.

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci. 

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá třídnímu učiteli ve škole.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Nejlpeší sběrači na konci roku obdrží drobnou odměnu.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží období, kdy začneme téměř se všemi žáky chodit bruslit na zimní stadion, rozhodli jsme se opět spustit burzu sportovních potřeb pro naše žáky.

Smyslem burzy je nabídnout našim rodičům vaše již nepoužívané sportovní potřeby(brusle, rukavice, helma), které třeba najdou využití u jiného našeho žáka.

Pro nabídky k prodeji vyplňte následující formulář.

Pokud máte zájem o koupi některé nabízené sportovní potřeby, sledujte tuto tabulku.

Pokud se vám podaří nějakou sportovní potřebu úspěšně prodat či darovat, dejte mi vědět a já váš inzerát s nabídkou odstraním.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Dne 4.9. proběhlo na školním hřišti slavnostní přivítání žáků do 1. tříd. Do jejich lavic zasedlo celkem 57 prvňáčků. Fotografie z uvítání naleznete zde

 

Milí žáci, vážení rodiče, 

po pondělním slavnostním zahájení bude výuka v prvním týdnu ve škole probíhat takto:

1. roč.

v úterý 5.9. a ve středu 6.9. budou děti končit v 10:00, ve čtvrtek 7.9. a v pátek 8.9.  budou končit v 10:45. Další týden již bude probíhat výuka dle rozvrhu.

2. a 3. roč.

v úterý 5.9. bude výuka končit v 11:40, další dny již bude výuka probíhat  dle rozvrhu.

4. a 5. roč. 

v úterý 5.9. bude výuka končit v 11:30, další dny již bude výuka probíhat  dle rozvrhu.

6. - 9. roč.

v úterý 5.9. bude výuka končit ve 12:35, další dny již bude výuka probíhat  dle rozvrhu.

Milí žáci,                    

budeme se na vás těšit 4. září 2023.

Žáci 2.- 9. ročníku zahájí výuku v 8:00 ve svých třídách (1. vyučovací hodinou), konec v 8:45.

Žáci 1. ročníku se setkají v 9:00 na školním hřišti (vchod od parkoviště) - sraz na hřišti v 8:50. 

V případě nepříznivého počasí si žáky převezmou paní učitelky ve vstupní hale školy a zahájení proběhne ve třídách.

Zařazení NOVÝCH žáků do tříd sdělí učitel konající dohled ve vstupní hale.

OBĚDY se dne 4. 9. 2023 budou vydávat v době od 10:00 do 12:30 h.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení : Mgr. Jitka Precektorová, advokát

Telefon: 737 126 632

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Adresa: Bartošova 1752/15, 750 02 Přerov

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Formulář pro oznámování protiprávního jednání