Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité: Hledáme učitele angličtiny
Důležité: Opatření týkající se vysokých teplot v budově školy
24. 6.: Sportovní den - 2. stupeň

Vážení rodiče, 

berte prosím na vědomí, že příští týden od 17. - 21.6. 2019 bude končit výuka na 1. i 2. stupni nejpozději ve 13:30. Důvodem jsou vysoké teploty v budově naší školy způsobené horkem v tomto a přístím týdnu. 

Současně vás žádáme, abyste společně s námi dětem připomínali důležitost dodržování pitného režimu v tomto počasí. 

Děkuji za spolupráci a pochopení. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Seznam přijatých dětí do sportovní třídy 1.S pro školní rok 2019/20 naleznete zde

Seznam budoucích prvňáčků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Vážení rodiče,

vzhledem tomu, že člen Školské rady za zákonné zástupce Mgr. Petr Kouba se vzdal své funkce, vyhlašuji jako ředitel Základní školy Přerov, U tenisu 4 doplňovací volby do školské rady.

V tuto chvíli bych Vás rád oslovil pro Váš případný zájem o práci ve školské radě jako zástupce za rodiče žáků. Pokud budete mít zájem být zařazeni na kandidátní listinu voleb, sdělte nám tuto skutečnost prostřednictvím třídního učitele v přiložené návratce. Termín pro předložení návratky je čtvrtek 14.3.2019.

Volby se uskuteční ve dnech 18.3. – 22.3.2019 korespondenční formou.

Návratku pro zařazení na kandidátní listinu naleznete zde.

Vyhlášení voleb a pokyny k volbám naleznete zde.

Seznam kandidátů do doplňovacích voleb naleznete 15.3.2019 zde.

S pozdravem 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

srdečně zveme vás i vaše budoucí prvňáčky k zápisu do 1. ročníku, který se bude konat 8. a 9. dubna 2019 od 14 do 18 hod.

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

ve dnech 3. - 10. února 2019 proběhne na naší škole projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Na škole budou po dobu jednoho týdne působit anglicky mluvící stážisté z různých zemí světa (Srí Lanka, Taiwan, Turecko, Čína, Ukrajina, Rusko, Kyrgyzstán, Indonésie), v rámci hodin angličtiny budou probíhat workshopy na různá témata a hlavně se studenti aktivně zapojí do konverzace v angličtině.

Bližší informace o našich stážistech naleznete v těchto odkazech : 

Sameera Perrera - Srí Lanka

Tanya Mironova - Rusko

Yueyu Wang - Čína

Olga Trachenko - Ukrajina

Aiman Satekova - Kyrgyzstán

Mehmet Ali Cinar - Turecko

Meng Ting Hsieh - Taiwan

Gadingputra Perkasa - Indonésie

Hlavním smyslem projektu EDISON je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

                                                       Magda Churdárková, vedoucí projektu EDISON

Milí předškoláci, 

srdečně vás zveme v úterý 12 . 2. 2019 v 16 hodin na Školičku nanečisto, kdy poprvé zasednete do školních lavic a vyzkoušíte si, jak to ve škole chodí.  Těšíme se na vás i na vaše rodiče.

Vaše škola

Všem svým žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům přeji pohodové prožití zbytku zimních prázdnin a šťastný nový rok. Znovu Vás přivítám ve čtvrtek 3. ledna 2019

Vaše Škola