Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

12. 2. v 16:00: Školička nanečisto - pro budoucí prvňáčky
18. - 22. 2.: Jarní prázdniny

ve dnech 3. - 10. února 2019 proběhne na naší škole projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Na škole budou po dobu jednoho týdne působit anglicky mluvící stážisté z různých zemí světa (Srí Lanka, Taiwan, Turecko, Čína, Ukrajina, Rusko, Kyrgyzstán, Indonésie), v rámci hodin angličtiny budou probíhat workshopy na různá témata a hlavně se studenti aktivně zapojí do konverzace v angličtině.

Bližší informace o našich stážistech naleznete v těchto odkazech : 

Sameera Perrera - Srí Lanka

Tanya Mironova - Rusko

Yueyu Wang - Čína

Olga Trachenko - Ukrajina

Aiman Satekova - Kyrgyzstán

Mehmet Ali Cinar - Turecko

Meng Ting Hsieh - Taiwan

Gadingputra Perkasa - Indonésie

Hlavním smyslem projektu EDISON je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

                                                       Magda Churdárková, vedoucí projektu EDISON

Milí předškoláci, 

srdečně vás zveme v úterý 12 . 2. 2019 v 16 hodin na Školičku nanečisto, kdy poprvé zasednete do školních lavic a vyzkoušíte si, jak to ve škole chodí.  Těšíme se na vás i na vaše rodiče.

Vaše škola

Všem svým žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům přeji pohodové prožití zbytku zimních prázdnin a šťastný nový rok. Znovu Vás přivítám ve čtvrtek 3. ledna 2019

Vaše Škola

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na naší škole, který se uskuteční

v úterý 27. listopadu 2018 od 14:00 do 17:30 hodin.

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 6. ročníku soutěže ve sběru papíru. Sběr se uskuteční v letošním šk. r. na naší škole v těchto týdnech:

2. – 5. října 2018 a 5. – 8. března 2019

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, ve čtvrtek pak i od 14.00 – 16.00h

Vážení rodiče, milí kolegové

chtěl bych Vám touto cestou všem poděkovat za trpělivost a toleranci v době omezeného provozu Školní družiny z důvodu havarijní situace v Mateřské Škole U tenisu.

Berte prosím na vědomí, že na základě doporučení Rady města Přerova nebudeme vybírat úplatu za ŠD v měsíci září v těchto odděleních :

Červená pastelka – paní vychovatelka A. Tomaníková

Žlutá pastelka – paní vychovatelka H. Kohoutová

Děkuji za pochopení

                                                                                             Mgr. Michal Pospíšil

                                                                                                    ředitel školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím statutárního města Přerova jako zřizovatele Mateřské školy Přerov, U Tenisu 2, k obnovení běžného provozu předškolního zařízení.

Dne 20. 9. 2018 byla provedena kontrola provedených prací na statickém zajištění budovy MŠ U Tenisu a statik konstatoval, že současný stav budovy umožňuje obnovení provozu mateřské školy k 24. 9. 2018.

S ohledem na tyto skutečnosti zajistí Magistrát města Přerova zpětné stěhování potřebného movitého vybavení jednotlivých tříd mateřské školy ze školních družin ZŠ Želatovská a ZŠ U Tenisu tak, aby v pondělí 24. 9. 2018 bylo obnoveno předškolní vzdělávání ve všech čtyřech třídách MŠ U Tenisu.

Současně bude ukončen náhradní provoz celkem čtyř oddělení školních družin ZŠ U Tenisu a ZŠ Želatovská v prostorách kmenových tříd základních škol.

Děkujeme všem rodičům dětí a žáků z dotčených škol za pochopení, ředitelům a pedagogickým pracovníkům za profesionální přístup a ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace.

Vedení města Přerova

 

Vážení rodiče a prarodiče,

soutěž ve sběru starého papíru na naší škole začíná dne 1.10.2018. Podrobnější informace dostanete prostřednictvím ŽK do 21.9.2018.

V případě, že dovezete starý papír do Technických služeb do data zahájení sběru, bude vám nabídnuta pouze výkupní cena a váha starého papíru nebude zařazena do soutěže.

Děkuji za pochopení.

M. Pospíšil, ředitel školy