Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

V období prázdnin budou probíhat úřední dny vždy

každou středu od 8:00 - 11:00

(kromě 7. 8. 2019) 

Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče, 

berte prosím na vědomí, že příští týden od 17. - 21.6. 2019 bude končit výuka na 1. i 2. stupni nejpozději ve 13:30. Důvodem jsou vysoké teploty v budově naší školy způsobené horkem v tomto a přístím týdnu. 

Současně vás žádáme, abyste společně s námi dětem připomínali důležitost dodržování pitného režimu v tomto počasí. 

Děkuji za spolupráci a pochopení. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Seznam přijatých dětí do sportovní třídy 1.S pro školní rok 2019/20 naleznete zde

Seznam budoucích prvňáčků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Vážení rodiče,

vzhledem tomu, že člen Školské rady za zákonné zástupce Mgr. Petr Kouba se vzdal své funkce, vyhlašuji jako ředitel Základní školy Přerov, U tenisu 4 doplňovací volby do školské rady.

V tuto chvíli bych Vás rád oslovil pro Váš případný zájem o práci ve školské radě jako zástupce za rodiče žáků. Pokud budete mít zájem být zařazeni na kandidátní listinu voleb, sdělte nám tuto skutečnost prostřednictvím třídního učitele v přiložené návratce. Termín pro předložení návratky je čtvrtek 14.3.2019.

Volby se uskuteční ve dnech 18.3. – 22.3.2019 korespondenční formou.

Návratku pro zařazení na kandidátní listinu naleznete zde.

Vyhlášení voleb a pokyny k volbám naleznete zde.

Seznam kandidátů do doplňovacích voleb naleznete 15.3.2019 zde.

S pozdravem 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

srdečně zveme vás i vaše budoucí prvňáčky k zápisu do 1. ročníku, který se bude konat 8. a 9. dubna 2019 od 14 do 18 hod.

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy