Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


organizace školního roku 2021 - 2022 bude od 1. září vypadat následovně.

Zahájení školní docházky
2. - 9. ročníky - 1. září v 8:00 ve svých třídách. Pouze úvodní hodina, která bude končit 8:45.
1. ročníky - slavnostní zahájení a přivítání v 9:00 na venkovním hřišti, poté bude pokračovat první školní den informativní schůzkou ve třídách.

Testování žáků a nošení ochranných pomůcek
Všichni žáci 2. - 9. ročníků budou testování pomocí ATG testů a to v termínech 1.9, 6.9. a 9.9 ve svých kmenových třídách a to vždy první vyučovací hodinu. .
Žáci 1. ročníků se budou poprvé testovat až ve čtvrtek 2.9. a poté stejně jako ostatní žáci školy, tudíž 6.9. a 9.9.
Žáci si mohou donést svůj vlastní test, pokud nechtějí používat testy nakoupené státem. 

Všichni žáci jsou povinni nosit vhodnou ochranu úst při vstupu do školy a také ve společných prostorách. Ve třídách budou mít roušky sundané.

Pokud se žák nemusí testovat (14 dnů od druhé dávky očkování, prodělání nemoci v posledních 180 dnech), nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli a doložte potvrzení.
 
Provoz ŠD
Školní družina bude první školní den v provozu od 6:00 - 16:00, ostatní dny již běžně od 6:00 - 16:30.  Školní družinu zajišťujeme pro přihlášené žáky od 1. - 3. ročníku
 
Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

přejeme všem klidné prožití letních prázdnin. 

 

V průběhu července a srpna budeme k dispozici během úředních dnů  každou středu od 8:00 - 11:00

(kromě 4. 8. 2021) 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme  na schůzku ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16:15 na školní zahradě.

Vchod od hotelu Fit.

Vaši vyučující a p. vychovatelky

Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 24. května bude vypadat následovně. 
 
1. stupeň
Prezenčně, bez rotací. 
 
2.stupeň
Prezenčně, bez rotací. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola již nebude zajišťovat péči pro děti IZS
 
 Testování žáků

Všichni žáci budou testování jednou týdně antigenní metodou a to vždy první den pobytu ve škole - většinou tedy v pondělí

Testovat budeme do konce školního roku antigenními testy.

 
Potvrzení o negativním testu
Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testování. Žák (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 
Který  žák se testovat nemusí ?
Ten, který prodělal v posledních 6 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 180 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku ve společných prostorách. Ve třídách při organizované výuce mohou být žáci a učitelé bez ochrany dýchacích cest. 
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022 naleznete zde.

Schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků je plánována na červen dle vývoje epidemiologické situace. 

Talentové zkoušky do sportovní třídy proběhnou po dokončení venkovního sportoviště naší školy.

O všech událostech budete včas informování mailem.

Pokud jste podali přihlášku na jinou školu a rozhodli jste se, že Vaše dítě na ni nastoupí, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět emailem na adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Renata Stoklásková, zástupce ředitele pro 1. stupeň

 

 

 

Vážení zákonní zástupci, 
 
dovolte mi, abych vám oznámil, že vyhlašuji volby do školské rady na období 2021 - 2024. Budeme volit 2 zástupce z řad zákonných zástupců. 
 
V tuto chvíli bych Vás rád oslovil pro Váš případný zájem o práci ve školské radě jako zástupce za rodiče žáků. Pokud budete mít zájem být zařazeni na kandidátní listinu voleb, vyplňte přiloženou návratku a zašlete ji na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to nejpozději do 30.4.2021. 
 
Kandidát bude mít možnost napsat o sobě krátký medailonek - kdo je a proč vstupuje do školské rady. Tento medailonek bude zveřejněn pro voliče. 
 
Volby se uskuteční on-line formou pomocí google formuláře v termínu od 3.5. - 9.5. 2021. Odkaz k hlasování obdržíte e-mailem od třídního učitele.  
 
Návratku pro zájemce naleznete zde. 
 
Vyhlášení a pokyny k volbám naleznete zde
 
Kandidáty za rodiče naleznete nejpozději 3.5.2021 zde.  
 
Výsledky voleb do školské rady naleznete zde
 
S pozdravem   Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy
 
 
Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 10. května bude vypadat následovně. 
 
Liché  týdny od 10. května
1. CS, 2. BS, 3. BS, 4. A, 5. S, 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A
 
Sudé týdny od 17. května
1.AB, 2.A, 3.A, 4.BS, 5.AB, 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S, 9.B, 9.S
 
Obědy budou přihlášeny všem dětem, které mají v daném týdnu prezenční výuku. Pokud vaše dítě nebude chodit do školy, odhlaste si je individuálně. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola je také povinna nabídnout péči i dětem 1. stupně, které nemají v daném týdnu prezenční výuku a  jejich zákonní zástupci jsou : 
 
 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 
Pokud o tuto službu budete mít zájem, ozvěte se ŘŠ co nejdříve - 606 786 286, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Testování žáků

Žáci 1. stupně budou testování jednou týdně antigenní metodou a to vždy první den pobytu ve škole - většinou tedy v pondělí

Žáci 2. stupně budou testování dvakrát týdně antigenní metodou a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

 
Testovat budeme antigenními testy singclean. Veškeré informace o testu pro rodiče a žáky naleznete v oranžových odkazech. 
Instruktážní video MŠMT naleznete zde
 
Pokud budete mít zájem absolvovat test se svým dítětem, napište tuto skutečnost vašemu TU. Budeme pro vás muset vyčlenit speciální místnost a tak dobře zvažte, jestli je vaše přítomnost u testování nutná. 
 
Potvrzení o negativním testu
Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testování. Žák (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 
Který  žák se testovat nemusí ?
ten, který prodělal v posledních 3 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 90 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy
 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným událostem budou letošní zápisy do 1. tříd probíhat bez přítomnosti dětí v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021. Přihlášku v tomto termínu je tedy možné doručit do školy následujícími způsoby :

1) do datové schránky školy : ebxwgyj

2) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

3) poštou

4) osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob ve škole, 581 701 614, 606 786 286

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 3 první třídy, z toho jednu sportovní třídu.

Formuláře žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádosti o odklad:

  1. Vyplňte online formulář na tomto místě (dostupný od 1. dubna do 30. dubna 2021)
  2. Po jeho odeslání Vám bude doručeno potvrzení na vámi uvedený email 
  3. Pokud žádáte o odklad školní docházky vytiskněte a vyplňte i formulář, který naleznete od 1. dubna 2021 zde.
  4. Vyplněné přihlášky vytiskněte, podepište a doručte do školy některou z výše uvedených možností

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží ideálně v období zápisu vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (581 217 760) a odborného lékaře. 

Aby nebyl zápis pouze formální záležitost, na následujícím odkaze si můžete společně se svým budoucím prvňáčkem zasoutěžit a prohlédnout budovu naší školy

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

Spádovost škol v Přerově