Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

30. 1. 2020: Žákovský ples

Vážení rodiče, 

berte prosím na vědomí tuto informaci od Technických služeb města Přerova. 

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v České republice jsme nuceni v rámci projektu Sběr papíru v základních a mateřských školách přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny : 

S platností od 1. ledna 2020 budou výkupní ceny pro ZŠ upraveny následovně : 

0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy

1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech

Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy.

V případě, že bude papír obsahovat lepenku a karton, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže. 

TSMPr si také vyhrazují právo nepřevzít karton a lepenku v rámci svozu z areálu ZŠ

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 7. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2019 do 15.5.2020..

V areálu naší školy se sběr starého papíru uskuteční v těchto týdnech:

8. – 11. října 2019 a 3. – 6. března 2020

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, ve středu pak i od 14.00 – 16.00h

Vážení rodiče,

bližší informace o prvních dnech ve škole vašeho prvňáčka naleznete zde.

Milí žáci, milé žákyně, 

v pondělí 2. září 2019 od 8:00 zahájíme úvodní hodinou nový školní rok.

Prvňáčci, při pěkném počasí se s vámi poprvé setkáme v pondělí 2. 9. 2019 v 9:00 před školou, poté vás paní učitelky odvedou do vašich tříd.

Těšíme se na vás.

Vaše škola

 

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

V období prázdnin budou probíhat úřední dny vždy

každou středu od 8:00 - 11:00

(kromě 7. 8. 2019) 

Michal Pospíšil, ředitel školy