Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 12. dubna bude vypadat následovně. 
 
Liché  týdny od 12. dubna
1. CS, 2. BS, 3. BS, 4. A, 5. S
 
Sudé týdny od 19. dubna
1.AB, 2.A, 3.A, 4.BS, 5.AB
 
Obědy budou přihlášeny všem dětem, které mají v daném týdnu prezenční výuku. Pokud vaše dítě nebude chodit do školy, odhlaste si je individuálně. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola je také povinna nabídnout péči i dětem, které nemají v daném týdnu prezenční výuku a  jejich zákonní zástupci jsou : 
 
 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 
Pokud o tuto službu budete mít zájem, ozvěte se ŘŠ co nejdříve - 606 786 286, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Testování žáků
Žáci budou testování dvakrát týdně antigenní metodou a to vždy v pondělí ve čtvrtek první vyučovací hodinu ve své kmenové třídě. Testování budou provádět žáci pokud možno sami s případnou dopomocí třídního učitele, vychovatele a učitele na dozoru.
 
Testovat budeme antigenními testy singclean. Veškeré informace o testu pro rodiče a žáky naleznete v oranžových odkazech. 
Instruktážní video MŠMT naleznete zde
 
Pokud budete mít zájem absolvovat test se svým dítětem, napište tuto skutečnost vašemu TU. Budeme pro vás muset vyčlenit speciální místnost a tak dobře zvažte, jestli je vaše přítomnost u testování nutná. 
 
Který  žák se testovat nemusí ?
ten, který prodělal v posledních 3 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 90 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy
 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným událostem budou letošní zápisy do 1. tříd probíhat bez přítomnosti dětí v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021. Přihlášku v tomto termínu je tedy možné doručit do školy následujícími způsoby :

1) do datové schránky školy : ebxwgyj

2) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

3) poštou

4) osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob ve škole, 581 701 614, 606 786 286

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 3 první třídy, z toho jednu sportovní třídu.

Formuláře žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádosti o odklad:

 1. Vyplňte online formulář na tomto místě (dostupný od 1. dubna do 30. dubna 2021)
 2. Po jeho odeslání Vám bude doručeno potvrzení na vámi uvedený email 
 3. Pokud žádáte o odklad školní docházky vytiskněte a vyplňte i formulář, který naleznete od 1. dubna 2021 zde.
 4. Vyplněné přihlášky vytiskněte, podepište a doručte do školy některou z výše uvedených možností

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží ideálně v období zápisu vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (581 217 760) a odborného lékaře. 

Aby nebyl zápis pouze formální záležitost, na následujícím odkaze si můžete společně se svým budoucím prvňáčkem zasoutěžit a prohlédnout budovu naší školy

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

Spádovost škol v Přerově

 

Vážení zákonní zástupci,

berte prosím na věodmí, že z důvodu špatné epidemiologické stiuace bude v době

od 12.2 do 19.2.2021 uzavřena třída 1.C. 

Z důvodu pozitivity dalších žáků došlo k prodloužení karantény třídy o jeden den.

Běžný provoz třídy bude obnoven od pondělí 22.2.2021. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy 

Vážení zákonní zástupci, 

z důvodu nepříznivého epidemiologického stavu bude třída 2.B uzavřena a to v termínu

  od 5.2. do 12. 2. 2021

Z důvodu pozitivity dalšího žáka došlo k prodloužení karantény třídy o jeden den. 

Běžný provoz třídy bude obnoven 15.2.2021. 

Děkuji za pochopení. 

                          S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnití hejtmana Olomouckého kraje se od 11.1.2021 naše škola stává zařízením určeným pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. 

Uvedené rozhodnutí platí prozatím do 21.3.2021. 

Berte prosím na vědomí, že od 29.3. již nebudeme pohotovostní školou. Tuto službu bude zajišťovat ZŠ Trávník v Přerově

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

 

Váženní zákonní zástupci, milí žáci

na základě rozhodnutí vlády se 4. ledna do škol vrací pouze žáci 1. a 2. ročníků. Berte prosím na vědomí následující informace. 
 
Výuka 
 • bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu hodin
 • během celého pobytu ve škole musí mít děti nasazenou roušku
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, budeme dle možností realizovat výuku ve venkovních prostorách
Stravování
 • žáci v prezenční výuce se budou stravovat ve školní jídelně od 11:30 - 13:30
 • žáci na distanční výuce si budou oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny a to od 13:00 - 13:45. Oběd dostanou do krabičky. Cena obědu se tím navýší o 7 Kč.  Všem žáků na distanční výuce byly obědy odhlášeny. Příhlašujte si obědy sami individuálně dle zájmu. 
Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven
Příchod do školy
 • škola bude přístupná pro děti, které chodí do družiny od 6:00 - 7:25
 • pro ostatní děti pak od 7:30
 • v šatně se dlouho nezdržujte, plynule přecházejte do tříd
Distanční výuka
 • žáci 3. - 9. ročníků se vrací k distanční výuce
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády se vrací 30. listopadu ke vzdělávání většina žáků naší školy. Berte prosím na vědomí následující informace.

Organizace vzdělávání – prezenční a distanční výuka

Žáci 1. stupně – 1. - 5. ročníky – prezenční výuka

Žáci 9. ročníku – prezenční výuka

Žáci 6. - 8. ročníku – prezenční a distanční výuka dle následujícího harmonogramu

 

30. 11. – 4. 12. a 14. 12. – 18. 12. 2020

prezenční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

distanční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

 

7. 12. – 11. 12. a 21. 12. – 22. 12. 2020

prezenční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

distanční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

 

Stravování

Všem žákům na prezenční výuce bude přihlášen oběd a budou se stravovat dle harmonogramu a to od 11:20 do 14:00.

Žáci na distanční výuce si budou moci oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny od 13:00 – 13:45. Oběd si přihlašujte individuálně.

 

Hygienické podmínky

 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku

 • budeme pravidelně větrat učebny a tak se lépe oblečte

 • dezinfekce bude k dispozici ve všech třídách

 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

 

Příchod do školy

 • škola bude přístupná pro všechny žáky od 7:20

 • nezdržujte se před školou a v šatně. Odcházejte plynule do kmenových tříd

 

Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30 pro žáky 1. - 4. ročníků
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven

 

Konzultační hodiny

 • dne 1.12. jsou konzultační hodiny zrušeny

 • po předchozí domluvě s učitelem je možné si sjednat individuální konzultaci

 

Příspěvky KRPŠ

 • budeme vybírat částku 100 Kč

 • výběr příspěvků přesuneme na měsíc únor