Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, milé děti, 

seznam dětí přijatých do 1.S ve školním roce 2022/2023 najdete ZDE.

Mgr. Michal Pospíšil

ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milé děti,

seznam přijatých dětí do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 najdete ZDE. 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat 9.6.2022 v 16 hodin na školní zahradě.

Vstup směrem od hotelu Fit. 

Mgr. Michal Pospíšil

ředitel školy

 

Vážení zákonní zástupci, 
 
jak jste byli předem informování na třídních schůzkách, proběhne od 28.3.2022 dotazníkové šetření na naší škole. V tomto dotazníku můžete vyjádřit svůj názor k různým stránkám naší školy. Vaše podněty a poznatky mohou naší škole pomoci se dále zlepšovat a posouvat ve vztahu k vašim dětem či k jejich vzdělávání. 
Za každé vaše dítě na naší škole vyplňujete dotazník pouze jednou
Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. 
Děkujeme vám za váš čas a vaše postřehy. 
 
Vyplnit dotazník můžete na adrese : https://www.mapaskoly.cz/
Heslo pro vyplnění : obdržíte od TU vašeho dítěte
 
S pozdravem Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k termínu zápisu dětí do 1. tříd ve dnech 4. a 5. 4. 2022 se přesouvá termín konzultačních hodin z 5. 4. na 12. 4. 2022.

Děkujeme za pochopení. 

Vážení rodiče,

letošní zápis do 1. tříd probíhat  v termínu 4. 4. a 5. 4. 2022 od 14 do 18 hod.

V letošním školním roce již bude zápis probíhat  za přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy je možné si vyplnit doma, vytisknout  a  přinést do školy nebo vyplníte společně se zapisujícím učitelem ve škole.

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku bude zpřístupněna ZDE od 1. dubna 2022.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 3 první třídy, z toho jednu sportovní třídu. 

Z kapacitních důvodů plánujeme maximálně 25 žáků na třídu. 

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží ideálně     v období zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
Na následujícím odkaze si můžete společně se svým budoucím prvňáčkem zasoutěžit a prohlédnout budovu naší školy
 

Informace o zápisu do 1. tříd

Kritéria výběru do sportovní třídy 1.S

Desatero pro rodiče

Jak pomoci svým dětem před nástupem do školy

Spádovost škol v Přerově

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

srdečně vás všechny zveme na Školičku nanečisto, na které zažijete první chvíle,

jak to ve vyučování ve škole vypadá.

Akce se bude konat 24.3. 2022 v 16 hodin v 1. patře budovy školy.

Děti, vezměte si s sebou přezůvky.

Akce se koná v souladu s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními.

 

Vážení rodiče, přátelé školy,

srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na naší škole, který se uskuteční

ve čtvrtek 24. února 2022 od 15:30 do 17:30 hodin.

Den otevřených dveří je určen především pro rodiče a žáky budoucích 1. a 6. tříd.

Dotazy rodičů k odkladu nebo k potížím s budoucími prvňáčky rádi zodpoví naši speciální pedagogové.

Vendula Široká, Jana Svobodová - 1. patro 5.A , Vladimíra Zapletalová, Renata Stejskalová 4.S, 2.C

Absolventy naší školy žádám, aby z epidemiologických důvodů tuto tradiční akci letos vynechali. 

Při prezentaci školy budeme dodržovat platná protikoronavirová opatření

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, 

berte prosím na vědomí, že třídy 5.S, 6.A budou v pátek 21.1.2022 a v sobotu 22.1.2022 v karanténě.. 

Třídy 7.C a 8.C budou v karanténě pouze v pátek 21.1.2022. 

Třídy se budou v pátek 21.1.2022 vzdělávat distančně. 

Běžný provoz tříd bude obnoven v pondělí 24.1.2022

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy