Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnití hejtmana Olomouckého kraje se od 11.1.2021 naše škola stává zařízením určeným pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. 

Uvedené rozhodnutí platí prozatím do 14.2.2021. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

 

Váženní zákonní zástupci, milí žáci

na základě rozhodnutí vlády se 4. ledna do škol vrací pouze žáci 1. a 2. ročníků. Berte prosím na vědomí následující informace. 
 
Výuka 
 • bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu hodin
 • během celého pobytu ve škole musí mít děti nasazenou roušku
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, budeme dle možností realizovat výuku ve venkovních prostorách
Stravování
 • žáci v prezenční výuce se budou stravovat ve školní jídelně od 11:30 - 13:30
 • žáci na distanční výuce si budou oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny a to od 13:00 - 13:45. Oběd dostanou do krabičky. Cena obědu se tím navýší o 7 Kč.  Všem žáků na distanční výuce byly obědy odhlášeny. Příhlašujte si obědy sami individuálně dle zájmu. 
Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven
Příchod do školy
 • škola bude přístupná pro děti, které chodí do družiny od 6:00 - 7:25
 • pro ostatní děti pak od 7:30
 • v šatně se dlouho nezdržujte, plynule přecházejte do tříd
Distanční výuka
 • žáci 3. - 9. ročníků se vrací k distanční výuce
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády se vrací 30. listopadu ke vzdělávání většina žáků naší školy. Berte prosím na vědomí následující informace.

Organizace vzdělávání – prezenční a distanční výuka

Žáci 1. stupně – 1. - 5. ročníky – prezenční výuka

Žáci 9. ročníku – prezenční výuka

Žáci 6. - 8. ročníku – prezenční a distanční výuka dle následujícího harmonogramu

 

30. 11. – 4. 12. a 14. 12. – 18. 12. 2020

prezenční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

distanční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

 

7. 12. – 11. 12. a 21. 12. – 22. 12. 2020

prezenční výuka: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A

distanční výuka: 6.B, 7.B, 7.S, 8.B, 8.S

 

Stravování

Všem žákům na prezenční výuce bude přihlášen oběd a budou se stravovat dle harmonogramu a to od 11:20 do 14:00.

Žáci na distanční výuce si budou moci oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny od 13:00 – 13:45. Oběd si přihlašujte individuálně.

 

Hygienické podmínky

 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku

 • budeme pravidelně větrat učebny a tak se lépe oblečte

 • dezinfekce bude k dispozici ve všech třídách

 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

 

Příchod do školy

 • škola bude přístupná pro všechny žáky od 7:20

 • nezdržujte se před školou a v šatně. Odcházejte plynule do kmenových tříd

 

Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30 pro žáky 1. - 4. ročníků
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven

 

Konzultační hodiny

 • dne 1.12. jsou konzultační hodiny zrušeny

 • po předchozí domluvě s učitelem je možné si sjednat individuální konzultaci

 

Příspěvky KRPŠ

 • budeme vybírat částku 100 Kč

 • výběr příspěvků přesuneme na měsíc únor

 

Vážení rodiče,

z důvodu hygienických opatření jsme nuceni zrušit konzultační hodiny dne 1.12.2020.        V případě potřeby si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zákazu konání ozdravných pobytů dle Opatření PES pro oblast školství se v tuto chvíli ruší ozdravný pobyt. Peníze budou vráceny na účet. Budeme se snažit zajistit náhradní termín na přelomu zimy a jara, případně v 5. ročníku.

Děkujeme za pochopení.

Váženní zákonní zástupci, milí žáci

na základě rozhodnutí vlády se vrací 18. listopadu do škol žáci 1. a 2. ročníků. Berte prosím na vědomí následující informace. 
 
Výuka 
 • bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu hodin
 • během celého pobytu ve škole musí mít děti nasazenou roušku
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, budeme dle možností realizovat výuku ve venkovních prostorách
Stravování
 • žáci v prezenční výuce se budou stravovat ve školní jídelně od 11:30 - 13:30
 • žáci na distanční výuce si budou oběd vyzvedávat u zásobovací rampy jídelny a to od 13:00 - 13:45. Oběd dostanou do krabičky. Cena obědu se tím navýší o 7 Kč.  
Školní družina
 • provoz družiny bude zajištěn od 6:00  do 16:30
 • v době od 13:00 - 14:30 budou děti v případě slušného počasí chodit ven
Příchod do školy
 • škola bude přístupná pro děti, které chodí do družiny od 6:00 - 7:25
 • pro ostatní děti pak od 7:30
 • v šatně se dlouho nezdržujte, plynule přecházejte do tříd
Distanční výuka
 • žáci 3. - 9. ročníků pokračují v distanční výuce
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy
 
 
 
 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci 

rád bych vám touto cestou oznámil, že ředitelské volno plánované na 16.11.2020 je zrušeno. Vzdělávání všech pedagogických pracovníků není v této době možné realizovat.

Berte prosím na vědomí, že v tento den může tedy normálně probíhat distanční výuka. 

Děkuji za pochopení. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy