Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 3. od 16 h: Třídní schůzky

1. 3.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST
Vážení zákonní zástupci, milé děti, 
 
vzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci vám musím oznámit, že Ozdravný pobyt v termínu od 2. do 6.11. 2020 se neuskuteční.
 
Ve spolupráci se vzdělávací organizací Lipka se nám podařilo zajistit náhradní termín. 
Půjde o týden 23. - 27.11.2020. 
 
Pokud neproběhne ozdravný pobyt ani v náhradním termínu, bude vám obratem vrácena záloha na váš účet s tím, že nalezneme třeba jiný termín na jaře.   
 
Můžete tedy prozatím odložit balení kufrů. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci, milí rodiče

na základě informací na webových stránkách zasílám jednoduchý návod, jak aktivovat g-mailové účty žáků 1. - 4. tříd. 

Způsob prvního přihlášení do gmailu je následující. 

 1) Zadejte do prohlížeče adresu  mail.zstenis.net

2) Přihlašovací jméno je ve tvaru : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                           Heslo : rodné číslo bez lomítka a počáteční nuly

 

Příklad :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          heslo : 505125685

 

Po přihlášení vás gmail automaticky vyzve ke změně hesla

  • Pokud heslo zapomenete, napište ze svého rodičovského emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a bude Vám zaslán odkaz pro nastavení nového hesla

Tímto způsobem budeme moci efektivněji komunikovat na úrovni žák - učitel, žák - žák a nebo i žák - třída - učitel. 

Abychom svou komunikaci neomezovali pouze na e-mail, budou učitelé současně využívat aplikace Učebna (Google Classroom) a od 2. listopadu případně i Google Meet. 

  • Zde je odkaz na článek od kolegy Pavla Hodála "Google Učebna z pohledu žáka – návody pro naprosté laiky", kde najdete videonávody, které Vám umožní lépe se zorientovat v prostředí Google Classroom

Prosím všechny žáky a rodiče o součinnost při prvním přihlášení. 

Děkuji a zdravím.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

berte prosím na vědomí, že za doby trvání budou na škole platit další následující omezení : 

  • na 1. stupni2. stupni je zakázán zpěv v HV či jiných předmětech

  • na 2. stupni je pak zakázána sportovní činnost v rámci předmětu TV

  • bude přerušena činnost všech kroužků po dobu mimořádného opatření

Na 1. stupni probíhá výuka TV bez omezení.

S pozdravem  Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 8. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od  1.10.2020 do 28.5.2021. 

Papír můžete vozit pouze do sběrných dvorů TSMPr. Sběr papíru do kontejnerů u budovy školy jsme zrušili z důvodu dopravních komplikací a také kvůli nižší výkupní ceně. 

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá ve škole.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

 

Vážení zákonní zástupci, 

oznamuji vám touto cestou, že na základě doporučení ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., a souhlasného stanoviska zřizovatele vyhlašuji dne 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Mimo provoz v tento den bude i školní družina.

Obědy jsou dětem odhlášeny. 

Omlouváme se za vzniklé komplikace. 

S pozdravem         Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci jsme se rozhodli zrušit nadcházející třídní schůzky.

Veškeré důležité organizační informace obdržíte prostřednictvím e-mailové komunikace od třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

od čtvrtka 10.9. bude na celém území ČR povinnost chránit si dýchací cesty ve vnitřních prostorách budov. 

Vybavte prosím vaše děti do školy 2 rouškami. 

Mimořádné opatření platí pro všechny osoby, které budou vstupovat do budovy školy. 

Od pátku 18.9. musí mít roušku nasazenou žáci 2. stupně také v učebnách. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

                                                                         Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy

Vážení žáci a zákonní zástupci, 

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Přerov, U tenisu 4 ředitelské volno.

Jedná se o následující dva dny :

  • pondělí 16.11.2020

  • pátek 9.4.2021

Mimo provoz v tyto dny bude i školní družina.

Důvodem pro vyhlášení těchto dnů volna je školení celého pedagogického sboru v rámci DVPP a tudíž nelze zajistit běžný provoz školy a školní družiny.

 

S pozdravem                                                                Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy