Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 24. května bude vypadat následovně. 
 
1. stupeň
Prezenčně, bez rotací. 
 
2.stupeň
Prezenčně, bez rotací. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola již nebude zajišťovat péči pro děti IZS
 
 Testování žáků

Všichni žáci budou testování jednou týdně antigenní metodou a to vždy první den pobytu ve škole - většinou tedy v pondělí

Testovat budeme do konce školního roku antigenními testy.

 
Potvrzení o negativním testu
Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testování. Žák (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 
Který  žák se testovat nemusí ?
Ten, který prodělal v posledních 6 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 180 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku ve společných prostorách. Ve třídách při organizované výuce mohou být žáci a učitelé bez ochrany dýchacích cest. 
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy