Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Naše škola je zapojena do krajského projektu: 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375