Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší
Naše škola je zapojena do krajského projektu: 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375