Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

1. 5.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Uveřejňování smluv se řídí zákonem č.340/2015 Sb. - zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

odkaz na Registr smluv

 

Škola zapojena v projektech

Rok 2023

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 

Rok 2022

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025

Rok 2021

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 

Rok 2020

Rozpočet na rok 2020-21 a střednědobý výhled na roky 2022 - 2023

 

Rok 2019

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2021-2022

 

Rok 2018

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

 

Účetní závěrka za rok 2017

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

 

Schválený rozpočet radou města Přerova a zastupitelstvem města Přerova dne 15.12.2017 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

 

Rok 2016

 

Účetní závěrka za rok 2016

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2016 

kupní smlouva 

Po roce je z Tenisáčku Tenisák 2016/17

Kupní smlouva 

Tenisáček na ozdravném pobytu 2015/2016

Kupní smlouva

Rok 2015

 

Účetní závěrka za rok 2015

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2015

Kupní smlouva

Rok 2014

 

Účetní závěrka za rok 2014

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha

Ostatní

 

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky

Kupní smlouva

Dodávka elektřiny

Kupní smlouva