Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, 
 
organizace vzdělávání od 12. dubna bude vypadat následovně. 
 
Liché  týdny od 12. dubna
1. CS, 2. BS, 3. BS, 4. A, 5. S
 
Sudé týdny od 19. dubna
1.AB, 2.A, 3.A, 4.BS, 5.AB
 
Obědy budou přihlášeny všem dětem, které mají v daném týdnu prezenční výuku. Pokud vaše dítě nebude chodit do školy, odhlaste si je individuálně. 
 
Družina bude fungovat v běžném provozu od 6:00 - 16:30. 
 
Škola je také povinna nabídnout péči i dětem, které nemají v daném týdnu prezenční výuku a  jejich zákonní zástupci jsou : 
 
 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 
Pokud o tuto službu budete mít zájem, ozvěte se ŘŠ co nejdříve - 606 786 286, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Testování žáků
Žáci budou testování dvakrát týdně antigenní metodou a to vždy v pondělí ve čtvrtek první vyučovací hodinu ve své kmenové třídě. Testování budou provádět žáci pokud možno sami s případnou dopomocí třídního učitele, vychovatele a učitele na dozoru.
 
Testovat budeme antigenními testy singclean. Veškeré informace o testu pro rodiče a žáky naleznete v oranžových odkazech. 
Instruktážní video MŠMT naleznete zde
 
Pokud budete mít zájem absolvovat test se svým dítětem, napište tuto skutečnost vašemu TU. Budeme pro vás muset vyčlenit speciální místnost a tak dobře zvažte, jestli je vaše přítomnost u testování nutná. 
 
Který  žák se testovat nemusí ?
ten, který prodělal v posledních 3 měsících nemoc Covid-19. K datu pozitivního testu přičtěte 90 dní a získáme tak datum, do kdy se vaše dítě nemusí testovat. Tuto skutečnost musíte jako zákonný zástupce TU doložit potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v elektronické nebo listinné podobě.
 
Ochrana dýchacích cest
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy