Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Píše se den 16. května 2007. Je 6:30 hodin ráno a většina žáků ZŠ U Tenisu vstává. Jen menšina právě nasedá do autobusu a odjíždí na celodenní poznávací výlet do Vídně. Zhruba 30 žáků ze 7. tříd se spočítalo a vyrazilo na tříhodinovou cestu.

    Po příjezdu do hlavního města Rakouska, jsme vysedli u zámku Schöbrunnu, vytáhli foťáky a zamířili na výstavu kočárů. Viděli jsme velké množství starodávných vozidel a to byl snad jediný problém pro řetěz tvořený několika žáky ze 7.B a 7.A držených za ruce, když se snažili mezi jednotlivými kočáry prokličkovat.
    Po úspěšném vymotání z muzea jsme navštívili nádherný park u již zmiňovaného zámku Schöbrunnu. Dali jsme si rozchod, posilnili se pár řízky, nakrmili několik hladových kačen a vyrazili do historické části města.
    Navštívili jsme chrám sv. Štěpána a dali si rozchod na zmrzku, hambáč od Mc Donalda, koupení balonku, či procházce po středu Vídně. Viděli jsme památník Marie Terezie, dvě stejná muzea stojící proti sobě, budovu parlamentu a hodně jiných památek.
    K večeru opět (díky bohu) nasedlo stejný počet žáků do autobusu a plni nových zážitků, hlášek a historek v dojeli domů.
    Díky našim úžasným učitelům a skvělé průvodkyni jsme prožili výlet, na který nikdy nezapomeneme a budeme si jej často připomínat, třeba prostřednictvím fotografií z tohoto webu.

Věra Zdražilová, 7.B