Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Sbírejte vršky od PET lahví. Podrobné informace najdete na tomto plakátu .

Od 1.října 2012 oddělení C, D, F začaly navštěvovat Městskou knihovnu v Přerově. Děti si zde mohou půjčit knížky na čtení. Paní vychovatelky budou s dětmi docházet do knihovny jednou za měsíc, termín bude vždy jimi upřesněn.

Činnost školní družiny bude zahájena  2. září 2013. Provoz ŠD bude od 6.00 - 16.00 hod. Zákonní zástupci mohou dítě osobně v tuto dobu přijít přihlásit.

Zápisní lístek s dalšími informacemi obdrží děti 3. září 2013.

Měsíční poplatek 150,- Kč za školní družinu uhradí zákonní zástupci  přihlášených dětí nejpozději do 6. září 2013.

 

Vážení rodiče.

Rádi bychom Vám a především Vašim dětem v tomto školním roce popřáli hodně úspěchů, radosti a spokojenosti.

Při této příležitosti bychom se na Vás rádi obrátili s prosbou o pomoc. Pokud máte možnost věnovat dětem do školní družiny papíry na kreslení, fixy, pastelky, různý zbytkový materiál, reklamní předměty, dárky do soutěží a odměny, velice rádi vše uvítáme.

Těšíme se na spolupráci.

                                                        Kolektiv vychovatelek

 

            

 

V každém roce v pátek třináctého se hasičské zbrojnice otevírají veřejnosti. I my jsme tohoto dne využili a byli jsme se s dětmi podívat na městskou hasičskou zbrojnici. Děti se seznámily s prací hasičů, mohly se podívat do hasičských vozů, vyzkoušet některé jejich vybavení. Počasí nám přálo a děti odcházely s úsměvem na tváři.
Dne 5.12. 2011 proběhla ve školní družině MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA. Andílci, čertice i čertíci si společně zazpívali, zatancovali. Všechny děti Mikulášovi předvedly svá vystoupení, která se všem velice povedla. Celý program byl natáčený na DVD, které je možno si zakoupit. Máte-li zájem, informujte se u své paní vychovatelky.

V měsíci duben se zúčastníme výtvarné soutěže SVČ Atlas s tématem - Jarní příroda.. Děti namalují obrázky na určené téma libovolnou technikou. Přejeme jim pěkné umístění.

Příští návštěva v MěK proběhne v odd. A 13.1.2012, v odd. B 20.1.2012 a v odd. C 6.1.2012.

V letošním školním roce jsme využili nabídky střediska ekologické výchovy BIOS a přihlásili jsme se do programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO. Cílem tohoto projektu je teoretické a praktické doplňování znalostí a vědomostí a utváření pozitivních pohledů na přírodu a vztah k životnímu prostředí. Ze vzdělávacích cyklů se zúčastníme šesti témat ( Podzimní les, O zvířatech se zvířaty, Ekologie našich plazů, Ekologie našich ptáků - dravci a sovy, Se zvířaty kolem světa, Jarní les ). Každý program je spojený s pohybovými a prožitkovými aktivitami. Kurzovné na jedno téma činí 15,-Kč. O termínech vás budeme předem informovat.

 

B.Ryšánková Mausová