Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité: Hledáme učitelku / učitele pro 1. stupeň ZŠ
4. 6.: Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
Vážení rodiče, sportumilovné děti, trenéři, široká sportovní veřejnosti.
 
Jsme škola se zavedenou soustavou sportovních tříd, které jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.
 
Jsme škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka. Vedle tělesné zdatnosti a sportovních dovedností programově míříme do oblasti emoční odolnosti a psychické vybavenosti mladého sportovce.
 
Nespěcháme za momentálním výkonem. Naším cílem je poznání v širokém spektru sportovních dovedností, časté prožitkové vjemy ve smyslu soutěžního vzrušení, jejich regulace cíleně řízenou komunikací. 
 
Na druhém stupni nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy - 4 hodiny týdně a zájmový útvar sportovní aktivity. V hodinách se zaměřujeme na široké spektrum sportovních aktivit -   fotbal, florbal, basketbal, házená, volejbal, lehká atletika, gymnastika, stolní tenis, kuželky,  badminton, plavání a relaxace, bruslení, turistiku, netradiční sporty, kondiční testy, reprezentace školy na sportovních soutěžích. Navštěvujeme také sportovní centra v Přerově a v blízkém okolí. Součástí výuky je adaptační kurz a  lyžařský výcvik.
 
Další informace, přihlášky do sportovní třídy, termíny konání talentových zkoušek a kritéria přijetí vám poskytneme v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy.