Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Od 11. do 13. listopadu se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. Základní školy mohly soutěžit ve třech kategoriích - Kadet (8. a 9. třídy), Benjamin (6. a 7. třídy) a Mini (5. třídy); u nás se soutěže zúčastnily třídy všech uvedených ročníků.

Jaké dovednosti žáků jsou testovány? A hlavně - jak dopadli naši žáci (i v celorepublikovém srovnání)?

Zaměření soutěže

Žáci soutěží v těchto tematických oblastech:

 • algoritmizace a programování
 • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
 • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
 • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Výsledky soutěže

V kategoriích Kadet a Benjamin bylo možno získat maximálně 240 bodů, v kategorii Mini 192 bodů

Kategorie Kadet

 1. Vilém Biječek (192 b.)
 2. - 4. Eva Štěrbová, Marián Frais a Josef Pospíšil (176 b.)

Všichni výše uvedení byli současně úspěšnými řešiteli

Kategorie Benjamin

 1. Tomáš Kuban (192 b.)
 2. Eva Popelková (173 b.)
 3. Matěj Krump (171 b.)

A dále tito úspěšní řešitelé: M. Vinklárková, J. Prvý, J. Suchánek a Z. Krmela

Kategorie Mini

 1. Andrej Horák (180 b.)
 2. Aneta Dostálová (160 b.)
 3. Soňa Hrudíková (156 b.)

A dále tito úspěšní řešitelé: K. Zdražil, M. Chudoba, J. Chlum, V. Zbořil, J. Hubka, O. Hošťálek, D. Rákosová, A. Kajan

Výsledky nejlepších žáků naší školy v celorepublikovém srovnání najdete ZDE

Také si prohlédněte fotoalbum ze soutěže