Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Od 7. do 11. listopadu se žáci naší školy již podruhé zúčastnili mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. Základní školy mohly soutěžit ve třech kategoriích - Kadet (8. a 9. třídy), Benjamin (6. a 7. třídy) a Mini (5. třídy); na naší škole soutěž proběhla ve všech těchto kategoriích.

Jaké dovednosti žáků jsou testovány? A hlavně - jak dopadli naši žáci (i v celorepublikovém srovnání)?

Zaměření soutěže

Žáci soutěží v těchto tematických oblastech:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Výsledky soutěže

V kategoriích Kadet a Benjamin bylo možno získat maximálně 240 bodů, v kategorii Mini 192 bodů. Soutěže se letos zúčastnilo více než 70 tisíc žáků a studentů z celé naší republiky, úspěšnost z celorepublikového hlediska najdete v tabulce výše. Z naší školy se soutěže zúčastnilo celkem 357 žáků a 39 z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

Kategorie Kadet

  1. Tomáš Kuban (192 b.)
  2. Matěj Krump (188 b.)
  3. Tomáš Hynek Dušek (169 b.)

Kategorie Benjamin

1. - 2. Martin Keiling (184 b.)

1. - 2. Tomáš klimecký (184 b.)

3. Anna Švitelová (173 b.)

Kategorie Mini

  1. Kamila Malíková (180 b.)

2. - 3. Lucie Hrubá (172 b.)

2. - 3. Jan Kornel (172 b.)

Úspěšní řešitelé

Seznam úspěšných řešitelů naší školy společně se školními výsledky kategorie Mini

Další výsledky

Výsledky nejlepších žáků naší školy v celorepublikovém srovnání najdete ZDE (chybí kategorie Mini, která nebyla letos hodnocena centrálně)

Závěrem...

A na závěr bych chtěl pogratulovat úspěšným řešitelů a poděkovat všem zúčastněným; nezapomeňte si také připomenou ty okamžiky, kdy jste úspěšně či méně úspěšně potrápili svoji šedou kůru mozkovou, prostřednictvím fotoalba ze soutěže