Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Školní rok 2011/12

Fotografie tříd ze školního roku 2011 - 2012