Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Ozdravný pobyt žáků 4. tříd se ruší

Školní rok 2014/15

Fotografie tříd ze školního roku 2014 - 2015