Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5. 11. 2019: Konzultační hodiny (16 - 17 h)
Zápis č.3 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 14.2.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Nitschová, Valčuhová
- p.řed. Vojáček, pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová)

PROGRAM:

1.projednáno:
- příprava na třídní schůzky - sběr 3.týden v květnu, školní večírek 12.4. (tombola za
přispění tříd, rodičů..., vstupenky 150,- Kč s místenkou a 25,- Kč symbolická)
- informace o zahájení zateplování školy (PV)
- zhodnocení zápisu do 1.tříd - tři nové ročníky
- podání žádosti o poskytnutí grantu na 6.roč.Mikulášského turnaje fotbalových
benjamínků (termín 12/2013)


2.schváleno :
- příspěvek 600,- Kč na organizaci návštěvy Radka Štěpánka spolu s autogramiádou
pro děti
- příspěvek 50,- Kč / žáka na dopravu 7. a 8.tř. divadlo
- příspěvek 1000,- Kč na odměny, Lyžařský kurz p.uč. Zbořil
- příspěvek 1000,- Kč na dopravu 9.tř, exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
- podání žádosti Olom.kraji na příspěvek na fotb.turnaj

 

Příští schůzka KRPŠ se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2013 v 17 hod, restaurace Floria.


Zapsala: Ol. Holzmannová