Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ

Pro školní rok 2008-2009

Dne: 01.10.2008
Přítomni: výbor KRPŠ (pí.Holzmannová, pí.Zlámalová, pí.Valčuhová, pí.Koudelková,
p.Orálek, pí.Nitschová)                                                                                           za školu - p.řed.Vojáček, pí.Kanisová
Omluveni: pí.Danišíková, p.Ryšánek


Zápis č.2 ze schůzky výboru KRPŠ

Pro školní rok 2008-2009

Dne: 5.11.2008
Přítomni: výbor KRPŠ (pí.Holzmannová, pí.Zlámalová, pí.Koudelková, pí.Nitschová)      za školu - p.řed.Vojáček, pí.Kanisová, pí.Langrová
Omluveni: pí.Valčuhová, p.Ryšánek, p.Orálek

Zápis č.10 ze schůzky výboru KRPŠ

Pro školní rok 2007-2008

Dne: 15.5.2008
Přítomni: Výbor KRPŠ (pí. Holzmannová, pí. Koudelková, pí. Zlámalová, p. Ryšánek)
p.řed. Vojáček, pí. Kanisová, pí. Langrová
Omluveni: pí. Danišiková, pí. Valčuhová, p.Orálek

Program:
1. Nastínění a předběžná diskuse o možnostech vybudování školního hřiště/školní učebny z prostředků KRPŠ varianty umístění na současném školním pozemku za školou, nebo u školních hřišť

Zápis č.9 ze schůzky výboru KRPŠ

Pro školní rok 2007-2008

Dne: 17.4.2008
Přítomni: Výbor KRPŠ (pí. Holzmannová, pí. Koudelková, pí. Zlámalová, p. Ryšánek)
pí. Kanisová, pí. Langrová
Omluveni: p.řed. Vojáček, pí. Danišiková, pí. Valčuhová, p. Orálek

Zápis č.7 ze schůzky výboru KRPŠ
Pro školní rok 2007-2008

Dne: 11.3.2008
Přítomni: Výbor KRPŠ (pí. Holzmannová, pí. Koudelková, pí. Zlámalová, p. Ryšánek)
pí. Kanisová, pí. Langrová
Omluveni: p.řed. Vojáček, pí. Danišiková, pí. Valčuhová, p.Orálek

Program:

Dne:                21.2.2008

Přítomni:        Výbor KRPŠ (pí. Holzmannová, pí. Valčuhová, pí

                     Zlámalová, p. Ryšánek)

                     pí. Kanisová, pí. Langrová 

                     p.řed. Vojáček

Omluveni:      pí. Koudelková, pí. Danišiková, p.Orálek

Příjmy KRPŠ ve školním roce 2006/2007

 

Sběr starého papíru v 10/2006 ........................              30 148,-

Členské příspěvky v 11/2006 .........................               69 150,-

Členské přísp.doplacené v 1/2007 ....................                   500,-

Sběr starého papíru v 5/2007 ..........................              37 696,-

Sběr starého železa v 3/2007 ..........................                2 905,-

Výnos z večírku KRPŠ 3/07...........................              10 202,-

CELKEM                                                                             150.601,-  Kč

Termín:             18.10.2007

Přítomni:            Výbor KRPŠ

pí. Kanisová

p. Orálek

p. Ryšánek

Omluveni:             p.řed. Vojáček