Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Ve čtvrtek 20.10. se oddělení Červená a Oranžová pastelka zúčastnila naučné akce Den stromů, kterou pořádala SVČ Atlas a Bios Přerov ve spolupráci s Ornis Přerov. Děti se v městském parku Michalov prošly po naučné stezce, kde se seznámily se zajímavostmi ze života stromů a zvířat. Plnily vědomostní kvízy, vyzkoušely si hmatem různé povrchy a rozdíly dřev, viděly odchyt a kroužkování ptáků a další zajímavosti. Nakonec si v družince vytviřily přírodovědnou výstavku. Počasí přálo, dětem se akce velmi líbila.

Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii měsíce říjen.