Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Činnost školní družiny bude zahájena  2. září 2013. Provoz ŠD bude od 6.00 - 16.00 hod. Zákonní zástupci mohou dítě osobně v tuto dobu přijít přihlásit.

Zápisní lístek s dalšími informacemi obdrží děti 3. září 2013.

Měsíční poplatek 150,- Kč za školní družinu uhradí zákonní zástupci  přihlášených dětí nejpozději do 6. září 2013.

 

Vážení rodiče.

Rádi bychom Vám a především Vašim dětem v tomto školním roce popřáli hodně úspěchů, radosti a spokojenosti.

Při této příležitosti bychom se na Vás rádi obrátili s prosbou o pomoc. Pokud máte možnost věnovat dětem do školní družiny papíry na kreslení, fixy, pastelky, různý zbytkový materiál, reklamní předměty, dárky do soutěží a odměny, velice rádi vše uvítáme.

Těšíme se na spolupráci.

                                                        Kolektiv vychovatelek