Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Letošní LV se konal od 5. 2. – 9. 2. 2024 v Budišově v RS Zálesí. Celkem se zúčastnilo 38 žáků. Program lyžařského výcvikového kurzu byl zaměřen na výuku a zdokonalování sjezdového lyžování. Letos se podařilo sestavit tři družstva, která mohla po vyzkoušení lyžařských dovedností rovnou na vlek a žáci se mohli věnovat zdokonalování svého lyžařského stylu. Široký svah umožnil učení carvingového oblouku. Tentokrát jsme měli 8 začátečníků, ale i ti zvládli základy lyžování velmi brzy. 

Tento rok proběhla odpolední vycházka dle plánu – středeční odpoledne spojené s návštěvou Budišova. Lyžařský výcvik byl zpestřen čtvrtečním slalomem. Vítězové byli odměněni diplomem a malými věcnými cenami. Opět se velmi osvědčila videokamera a projektor. Pomocí této techniky jsme dětem názorně mohli ukázat jejich lyžařský styl, chyby i přednosti. Po večeři probíhaly krátké odborné přednášky (beseda o místě pobytu, lyžařská výzbroj,
výstroj, nebezpečí hor, první pomoc).

Celý týden probíhala soutěž pokojů jejíž součástí bylo bodování úklidu pokojů. Vítězné pokoje obdržely diplom a malou upomínku. Zpočátku jsme se obávali sněhových podmínek na svahu, nakonec nám počasí přálo a sníh na sjezdovce vydržel až do konce kurzu.

Většinu účastníků kurzu musím pochválit za snahu se zdokonalit a naučit se něco nového.