Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Konec měsice května již tradičně patřil turistickému kurzu sportovní třídy 8.A. Program byl pestrý a nabitý. Házeli jsme kroužkem, odpadlovali míčky a po večerech jsme se báli či nadšeně tancovali. 

Polední den jsme věnovali spíše relaxaci a hlavně přípravě na cestu domů.