Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Ve středu 29. 5. se třída 7.S vypravila na výlet na Jadran kousek od Přerova. Cílem byla výuka kanoistiky na zdejší vodní ploše a poté sjíždění řeky Bečvy. Doprovod výpravy na souši zajistili o rok mladší žáci sportovní třídy 6.S na kolech.

My cyklisté jsem vyrazili po deváté hodině do školy po cyklostezce podél Bečvy. Cesta byla příjemná, po rovině a s větrem v zádech jsme zanedlouho přijeli k Jadranu. Tam už sedmáci pilně nacvičovali dovednosti potřebné k ovládání kanoe a učili se pravidlům bezpečné jízdy po vodě. Výuku prováděla paní učitelka třídní a dva zkusení instruktoři a když jsme přijeli, tak všechny posádky ovládali své lodě skoro jako zkušení vodáci.

Po nácviku na Jadranu kanoisté poobědvali a nabírali síly před samotným sjížděním řeky Bečvy a my cyklisté jsme využili této chvíle a prodloužili si výlet o cestu do Lipníku nad Bečvou a po druhé straně řeky jsme se vraceli k Oseckému jezu, kde kanoisté začínali svou cestu. Pečlivě jsme sledovali nalodění všech posádek a po odplutí jsme vyrazili na další kontrolní místo na Osecký most. Kanoisté byli velmi šikovní a zanedlouho nás typickým pozdravem AHOJ a zdviženými pádly z vody zdravili. Dalším a nakonec posledním setkáním obou výprav byla oblast peřejí nedaleko po proudu od mostu. Odtud cyklisté spěchali na oběd do školní jídelny. Zato kanoisté prošli těžkou zkouškou svých dovedností s ovládáním lodi. Všichni výborně.

Po obědě, jsme na vodní posádku čekali na mostě u tenisových kurtů, aby jsme jim společně zatleskali a vyjádřili náš obdiv, jak vše zvládli. Ti si to ale na vodě trochu protáhli, tak jsme se jich nedočkali a před třetí hodinou jsme vyrazili směrem k domovům. Necelou hodinu nato přijeli i kanoisté a v prostorech u přerovské sokolovny zakončili i oni svůj výlet po vodě.

Obě výpravy byli tedy úspěšné a také díky příznivému počasí, které je v poslední době spíš výjimkou, jsem si akci moc užili. Šesťáci ze souše nabírali zkušenosti a již se jistě těší na příští rok, až budou oni sjíždět řeku.

Zde si můžete prohlédnout pár fotek z akce a také mapku výletu.