Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. - 16. 6. 2021: Fotografování tříd

17. 6. 2021 od 16:15, školní zahrada: Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

na závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku budou mít vliv tyto kritéria. 

Hlavními  kritérii budou

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů

Vedlejšími kritérii budou

  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci 1. stupně zúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou - v době od 25. května do 30. června 

  • hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

  • upřednostňovat budeme hodnocení komplexní před hodnocením sumativním

Výsledky hodnocení budou žákům oznámeny s dostatečným předstihem, aby měli případně dostatek času některé věci dodělat, či napravit. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se hodnocení se obracejte přímo na učitele daných předmětu.

Způsob předávání vysvědčení, které spadá na datum 30. června se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů,vás budeme informovat na našich webových stránkách.

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy