Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

organizace vzdělávání v době mimořádných opatření v období od 14.10. do odvolání bude vypadat následovně: 

1. Celá škola přechází na distanční výuku

2. Distanční výuka bude realizována formou kurzů v Google Classroom a případně videohovorů v Google Meet. 

3. Všichni žáci na distanční výuce mají v daném období obědy odhlášeny. Rodiče jim mohou obědy individuálně přihlásit. Výdej obědů bude možný v době od 11:30 do 13:30. Žáci si obědy nemohou brát do jídlonosičů. Žáci si mohou přihlásit pouze oběd č.1. 

4. Pondělí a úterý 26. a 27. října budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje 28. 10. státní svátek a 29. a 30. října podzimní prázdniny. 

5. IT technika – žáci, kteří nemají doma k dispozici techniku pro distanční výuku a projevili zájem o zapůjčení, budou informováni e-mailem, jakým způsobem a kdy dojde k předání počítačů. 

6. Tělocvična a gymnastická hala budou od 9.10.2020 do odvolání nepřístupné všem pronajímatelům z řad veřejnosti a sportovních klubů. 

7. Ošetřovné - aktuálně již není potřeba potvrzení od školy. Postupujte dle instrukcí na https://www.mpsv.cz/osetrovne

8. Úřední hodiny - každé pondělí a středu od 8:00 - 11:00. 

 

S pozdravem        Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy