Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. - 16. 6. 2021: Fotografování tříd

17. 6. 2021 od 16:15, školní zahrada: Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnití hejtmana Olomouckého kraje se od 11.1.2021 naše škola stává zařízením určeným pro péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. 

Uvedené rozhodnutí platí prozatím do 21.3.2021. 

Berte prosím na vědomí, že od 29.3. již nebudeme pohotovostní školou. Tuto službu bude zajišťovat ZŠ Trávník v Přerově

S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy