Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení zákonní zástupci, milí žáci
 
berte prosím na vědomí, že od 31.1.2022 bude screeningové testování žáků probíhat následovně. 
 
Žáci se budou testovat vždy v pondělí  a to všichni žáci. Výjimku tvoří žáci, kteří v posledních 30 dnesch prodělali Covid-19. 
 
Žádám všechny zákonné zástupce o součinnost při nákaze Covid-19 mimo budovu školy. V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní výsledek PCR testu, nahlaste tuto skutečnost neodkladně naší škole. 
 
Veškeré informace najdete také v letáku MŠMT zde
 
S pozdravem Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy