Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Vážení zákonní zástupci, 
 
jak jste byli předem informování na třídních schůzkách, proběhne od 28.3.2022 dotazníkové šetření na naší škole. V tomto dotazníku můžete vyjádřit svůj názor k různým stránkám naší školy. Vaše podněty a poznatky mohou naší škole pomoci se dále zlepšovat a posouvat ve vztahu k vašim dětem či k jejich vzdělávání. 
Za každé vaše dítě na naší škole vyplňujete dotazník pouze jednou
Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. 
Děkujeme vám za váš čas a vaše postřehy. 
 
Vyplnit dotazník můžete na adrese : https://www.mapaskoly.cz/
Heslo pro vyplnění : obdržíte od TU vašeho dítěte
 
S pozdravem Michal Pospíšil, ředitel školy