Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 10. ročníku soutěže ve sběru papíru, která probíhá v tomto školním roce od 1.10.2022 do 31.5.2022.

Papír můžete vozit pouze do sběrného dvoru TSMPr na ulici Na Hrázi 17. Sběr papíru do kontejnerů u budovy školy jsme zrušili z důvodu dopravních komplikací a také kvůli nižší výkupní ceně. Výkupní cena za 1 kg papíru ve sběrných surovinách je pro školy 1,50 Kč.

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci. Výkupní cena papíru je za 1 kg 3,00 Kč a za karton 1,00 Kč.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá třídnímu učiteli ve škole.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Nejlpeší sběrači na konci roku obdrží drobnou odměnu.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy