Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

15. 6.: Právě vyšlo nové číslo školního časopisu TST

Soška Scholar 2024 byla předána nadaným a úspěšným studentům přerovských základních škol ve slavnostní zámecké síni města Přerova ve čtvrtek 13. června 2024. Naše škola nominovala tyto žáky.

Prokop Chodil 9.B
Prokop Chodil, žák 9. třídy ZŠ U Tenisu, hraje v třídním kolektivu nezastupitelnou roli. Prokop má neuvěřitelný přehled, skvělou paměť a rád vede debaty nad tématy z oblasti matematiky, vědy a techniky. Ve třídě má roli vůdce, jeho názory jsou ostatními spolužáky respektovány, je ochoten naslouchat a pomoci druhým, pokud pomoc chtějí. Svou pílí a houževnatostí dokázal zdolat obrovské množství překážek, překonal své obavy, vyzkoušel pro něj neznámé věci a vypracoval se na pozici premianta třídy. Za tím, kým ve škole pro spolužáky a pedagogy je, stojí obrovské úsilí, za které si zaslouží nominaci na cenu Scholar.

Sebastian Kostruch 5.S
Sebastian je žák, který po celou školní docházku na 1. stupni pracuje s chutí, projevuje snahu naučit se něčemu novému. Samostatně, zodpovědně a velmi pečlivě plní své školní povinnosti a na vyučování se vždy připravuje.
V třídním kolektivu je velmi oblíbený, kamarádský, každému přeje zažít úspěch. Na své spolužáky má velmi dobrý vliv. Velmi si cením jeho nekonfliktní a veselé povahy a schopnosti slušně vycházet s každým spolužákem.
Jsem ráda, že je součástí naší třídy a všichni mu přejeme po dobu studijních let hodně úspěchů. Mgr. Renata Polame, třídní učitelka

Veronika Němčáková 6.C
Veronika je skromná dívka s výborným prospěchem, je snaživá a aktivní. Vyniká také ve výtvarné výchově. Především je ale oporou své spolužačce z Kanady, která přišla tento školní rok do nového třídního kolektivu a Veronika jí pomohla nejen se začleněním, ale i s porozuměním a dalšími školními povinnostmi.