Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


V třetím zářijovém týdnu sešesťáci ze sportovní třídy 6.S společně s paní učitelkou Hankou Sloukovou a s třídní učitelkou Katkou Jemelíkovou vypravili na již tradiční adaptační kurz do  dětského tábora v Čekyni u Přerova. Jak si jej navzdory na září neobvykle chladnému a deštivému počasí užili se dozvíte níže.

Šesťáci se v plném počtu sešli ve čtvrtek 21. 9. ráno, aby se vypravili na cestu do Čekyně, kde měli strávit dva dny, aby se naladili na nový školní rok, připravili na režim druhého stupně, seznámili se více s některými učiteli a třídní učitelkou a také aby si pohráli a strávili nějaký čas společně. Plán cesty byl jasný, dopravit se do blízké vesnice Vinary autobusem a poté pokračovat pěší túrou do místa dění. Cesta byla doprovázena hrou ve skupinách a tak nám pěkně utekla. Na dopoledne bylo připraveno několik seznamovacích a soutěžních her a za pomocí vybraných dětí z devátých tříd jsme všechno úžasně zvládli. Všichni soutěžící byli náležitě odměněni. Odpoledne v rámci klidové aktivity šesťáci vyráběli trička se svými motivy na památku. I přesto, že počasí se horšilo a začalo i pršet, děti chtěly běžet orientační závod v lese. Na každém stanovišti byla připravena šifra v Morzeové abecedě, která se v cíli luštila. Děti si poradily jak s morzeovkou, tak i s počasím.

Večer po náležitém umytí od bláta jsme si zahráli několik stmelovacích her. Jelikož počasí bylo proti nám, museli jsme vzít za vděk jídelnou. Večer nám zpříjemnil pan učitel Michal Pospíšil, který zorganizoval diskotéku pro všechny. Počasí nebylo nejlepší a tak jsme požádaly provozní táboru o vytopení chatek na noc. Všichni unavení a utahaní jsme usnuly.

Ráno jsme se probouzeli do mlhavého a uplakaného rána a den jsme zahájili krátkou rozcvičkou pod vedením pí uč. Sloukové, abychom rozproudili krev v žilách a zahřáli se. Sportu někteří věnovali i svůj volný čas, ať už míčovým hrám, badmintonu nebo jiným aktivitám.

Adaptační kurz i přes nepřízeň počasí se povedl a věřím, že se všem líbil. Poděkování patří paní učitelce Hance Sloukové za organizaci sportovních aktivit, panu učiteli Michalovi Pospíšilovi za hudební zábavu.A všem zúčastněným žákům devátých tříd, kteří fotili,natáčeli a nakonec se zapojili i do her s mladšími dětmi. 

Fotografie nalezneš zde