Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité: Hledáme učitelku / učitele pro 1. stupeň ZŠ
4. 6.: Konzultační hodiny 15:30 - 16:30
Vznikající EVVO areál v prostoru školní zahrady byl rozšířen o nový EVVO prvek. Byla zde instalována meteorologická budka s měřicími přístroji a provedena výsadba fenologického keřového kalendáře, tzn.výsadba keřů kvetoucích v různých měsících. 
Cílem tohoto projektu je kromě instalace meteostanice a výsadby keřů i podpora EVVO vzdělávání. V meteorologické budce se žáci seznámí s měřicími přístroji, kde jim bude vysvětlen princip činnosti a naučí se odečítat naměřené hodnoty. Celoročním pozorováním fenologického keřového kalendáře se žáci přesvědčí, jak je příroda rozmanitá. Uvědomí si, že rostliny mohou kvést v každém ročním období a každé rostlině při kvetení vyhovuje různá teplota, vlhkost a další přírodní podmínky. V těchto dnech je připravena kvést kalina vonná a v lednu pokvete jasmín nahokvětý. Kvetoucí keře podpoří výskyt hmyzu na školní zahradě a opylení rostlin. V budoucnu poslouží také jako úkryt pro živočichy.
 
Tento projekt byl sice realizován v průběhu září až listopadu 2018, ale jeho hlavní přínos se zúročí až v příštích letech, kdy žáci budou srovnávat údaje z předcházejících let a ke zjišťování, pozorování a vyhodnocování využijí nově postavenou venkovní učebnu.
 
Projekt byl podpořen prostřednictvím Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2018 a to ve výši 15.000,- Kč.